Tema: Tvillingtransfusjonssyndrom (TTTS)

1. Hva er tvillingtransfusjonssyndrom?
Tvillingtransfusjonssyndrom (TTTS) er en alvorlig tilstand som kun forekommer i svangerskap der fostrene er eneggede og deler morkake (monochoriotiske tvillinger). Dette utgjør rundt 20 prosent av alle tvillingsvangerskap. TTTS forekommer i 15-25 prosent av disse svangerskapene igjen. Tilstanden utarter seg ved at den ene tvillingen (donoren) overfører sitt blod til det andre barnet (recipienten). Dette resulterer i at donoren får lavt blodvolum, lite næring og lite fostervann, mens recipienten får høyt blodvolum og mye næring. I alvorlige tilfeller er det nødvendig med akutt behandling i form av laserbehandling der man brenner over karene som skjevfordeler blodet. Dette gir ofte gode resultater. TTTS kan i verste fall føre til hjertesvikt, hjerneskade og død.

TTTS oppdages ved ultralyd. Via screening kan man se om det ene barnet er vesentlig større enn sin tvilling, og om det ene barnet ligger i en væskefylt fostersekk mens den andre mangler vann i fostersekken. Ved TTTS vil den ene fostersekken nærmest “klistre” seg rundt det ene barnet ettersom det eksisterer minimalt med fostervann. Bakgrunnen for at det ene barnet har mye fostervann mens den andre har lite, kommer av at når fosteret får tilført blod til kroppen, begynner det å tisse ut væske for å utligne det økte væskeinntaket. Det motsatte skjer ved lite tilførsel av blod til kroppen. Fostervannet dannes nesten utelukkende av fosterets urin etter 15.–16. svangerskapsuke, og derfor vil ett av de første tegnene på TTTS være endring i fostervannsmengden hos tvillinger. Et annet typisk tegn er at det ene fosteret har en (altfor) godt fylt blære.

Du kan lese mer detaljert om TTTS via Legeforeningens side

Relaterte Temaer

Engasjerer dette deg?

Hjelp oss å fremme sakene du synes er viktige.