Antall aborter etter 12. uke har økt gradvis de siste årene. I 2005 ble det utført 593 senaborter.
MER OM SAKEN