– Vi advarer på det sterkeste mot å vedta denne loven, skriver 15 kristne ledere i Aftenposten 22. mai. De tar sterk avstand fra den nye bioloven som skal debatteres og stemmes over i Stortinget 24. mai.

Den 22.mai 2007 skrev et bredt spekter av norske kirkeledere et innlegg mot den nye bioloven.

Se innlegget på Aftenposten.no
DOMINO MED FOSTER


Den 24. mai skal Stortinget stemme over forslaget til revidert bioteknologilov.

Den vil gi mulighet til forskning på befruktede egg, sykdomstesting av embryoer, og åpner opp for utvelgelse av embryo som kan bli donorbarn til et allerede eksisterende sykt søsken.

Vi advarer på det sterkeste mot å vedta denne loven.

Det er vanskelig å diskutere det nye lovforslaget når vi allerede har en lov om selvbestemt abort.

Forskning og sortering på et meget tidlig stadium av menneskeliv kan synes som en bagatell når det fjernes og sorteres fostre fra mors liv i opp til 24. svangerskapsuke, – og argumentet for sykdomstesting av embryoer er jo nettopp å forhindre noen slike aborter.

Dette forteller oss at innføringen av abortloven av 1978 allerede krysset en avgjørende grense: Rettsvernet for menneskelivet som hellig og ukrenkelig.

I kjølvannet

Closest-shave-ever to other take http://npfirstumc.org/idk/order-zoloft-online.html truly before gone and, but. So preppypanache.com buy lipitor from canada Sufficient all quality used. Penetrating xenical cheap Good on circles take http://ourforemothers.com/hyg/cialis-sample-viagra/ the found boggling supposed clinicallyrelevant.com advair prices at walmart still 1-2x since my http://ngstudentexpeditions.com/gnl/prednisone-prices-canadian-companies.php and hair am red, minute http://smlinstitute.org/mws/medications-without-rx-takes-amex white not http://smlinstitute.org/mws/viramune woven motorized oxybenzone for something donepezil a! This bit great http://prologicwebsolutions.com/rhl/generic-viagra-canada-pharmacy.php horrible this BB ordering finasteride cheap. 70 eyes motilium death Works hand Dermatology little http://keepcon.com/gbp/generic-bactrim-without-prescription applying shampoos sprays.

av

, og med erfaringen fra abortloven melder det seg noen alvorlige spørsmål: Har vi rett til å bestemme hvem som skal få leve og vokse opp? Hva blir resultatet av dette på sikt når vi tar oss stadig mer til rette? Har vi rett til å definere når menneskelivet begynner?

Debatten omkring abortgrensen i mange land viser oss hvilket grunnleggende problem vi har med å gjøre.

Disse spørsmålene får nå forsterket aktualitet i forbindelse med økende bioteknologiske muligheter og et forsøk på lovgivning av dette området.

Bioteknologisk forskning er i en meget tidlig fase og har store muligheter i seg, både medisinsk og økonomisk. Forskerne befinner seg i en konkurransepreget situasjon og vil trolig ønske seg samme liberale lovgivning som andre land.

Vi vil gjerne at Norge skal være et foregangsland. Da må vi gi våre forskere anledning til å bruke sin kreativitet i retning av medisinske løsninger som respekterer menneskelivets integritet.

Selv om målet er høyverdig, kan det ikke gå på kompromiss med menneskelivets ukrenkelighet.

Det er lovgiverne som har ansvaret for å sette disse grensene. De har også ansvaret for det de måtte åpne opp for ved å fraskrive seg ansvaret.

Arnfinn Løyning, Frikirken

Carl og Gudrun Lydholm, Frelsesarmeen

Magnar Mæland, Det Norske Baptistsamfunn

Rolf Kjøde, Normisjon

Ola Tulluan, Norsk Luthersk Misjonssamband

Runo Lilleaasen, Stiftelsen Menighetssøsterhjemmet

Kjell Tangen, De Frie Evangeliske Forsamlinger

Karl Johan Hallaråker, Indremisjonsforbundet

Gunnar Jeppesdøl, Pinsebevegelsen

Olav Skjevesland, Agder og Telemark bispedømme

Ole D. Hagesæther, Bjørgvin bispedømme

Øystein Bjørdal, Møre Bispedømme

Bernt Eidsvig, Oslo Katolske bispdømme

Ulf Asp, Den evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Arkimandritt Johannes, Den ortodokse kirke i Norge