Gjennom sommeren har senabort vært noe de store riksmediene har satt fokus på. Menneskeverd har derfor hatt en unik mulighet for å nå bredere ut med vårt budskap. Det har vi benyttet oss av.

Denne sommeren har senabortproblematikk vært satt på dagsorden i de store riksmediene. VG hadde således en stor sak i VG Helg, lørdag 21. august hvor vi fikk fortalt historien til to par hvor begge kvinnene tok abort i 21. uke, etter råd fra lege fordi fosteret ikke var levedyktig. Det som for dem var et barn, ble av sykehuset oppfattet som en abort.

Et av barna levde i 45 minutter, men legen nektet å kalle det liv. Dødskrampe er uttrykket de bruker og overlege Kjell Åsmund Salvesen ved St. Olavs Hospital innrømmer at det er helsepersonellets interesser som blir ivaretatt – ikke foreldrenes. Å kalle det dødskramper er en ren overlevelsesstrategi for leger og sykepleiere.

Siden har debatten vært fulgt opp, blant annet fra Menneskeverds side hvor vi fredag 27. august hadde et innlegg med tittelen ”Ordenes makt” hvor vi uttrykker ønske om at helsepersonell skal fortelle sannheten om hva som skjer på norske kvinneklinikker og innenfor sykehusenes fire vegger.

Professor i barnesykdommer ved Oslo universitetssykehus, Ola Didrik Saugstad følger så opp denne debatten med en kronikk i VG med tittelen ”Når begynner livet?” hvor han tar til ordet for at livet begynner ved befruktningen. Saugstad er en av landets fremste barneleger og har sitt daglige virke på Rikshospitalet i Oslo.