Lege og forfatter Marianne Mjaaland holdt foredrag på Haukeland universitetessykehus med tittelen: “Abortens uutholdelige letthet?” Over 100 personer, hvor de fleste var unge studenter, var tilstede for å høre den tidligere abortlegen snakke om vår tids største tabu.