Beitostølen Helsesportsenter får Menneskeverds Livsvernpris 2011. De har i over 40 år hatt fokus på menneskets potensial, uavhengig av funksjonsevne, og synliggjør med dette alle menneskers verdi. Hør begrunnelsen for Livsvernprisen 2011 fra Norea Radio her og/eller

Gjennom visjonen ”Aktivitet og deltakelse gjennom livet” ønsker Beitostølen Helsesportsenter å lete etter den enkeltes muligheter, styrke det psykiske gjennom gode mestringsopplevelser, samt prøve å legge forholdene til rette for økt både fysisk og psykisk funksjon i lokalmiljøet.

Gjennom ”Lokalmiljømodellen” er de en viktig inspirasjonskilde for kommunene ved å vise at det er mulig å drive inkluderende fellesskap. Som Norges største ressurs- og kompetansesenter har de et tett samarbeid med Norges Idrettsforbund og Norges Idrettshøgskole.

Beitostølen Helsesportsenter viser et forbilledlig engasjement når det gjelder å se muligheter fremfor begrensninger, og synliggjør med dette alle menneskers verdi.

Livsvernprisen overrekkes av idrettspresident Tove Paule på Hotel Bristol i Oslo 7. februar kl. 12.30. Maria Solheim vil stå for det musikalske.

Les mer om Livsvernprisen på Menneskeverds hjemmesider.

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) gir både rehabiliterings- og habiliteringstilbud til mennesker med temporære og kroniske funksjonsnedsettelser med ulike diagnoser, funksjonsnivå og alder. BHSS er en stiftelse, og senteret ble åpnet i 1970. Stiftelsen har tre virksomhetsområder; brukertilbudet, utdanning og forskning og utvikling. Virksomheten hører inn under spesialisthelsetjenesten og drives med basis i avtaler med Helse Sør-Øst RHF.

Les mer om Beitostølen Helsesportsenter her.

Kontaktpersoner:

Liv Kjersti Skjeggestad, generalsekretær

liv@menneskeverd.no

tlf.: 22 34 09 01/ 41 33 39 35

Kristoffer Lie, informasjonsansvarlig

kristoffer@menneskeverd.no

tlf.: 22 34 09 11/ 40 88 11 00

Avdelingsleder Reidar Greger Hagen (foran f.v.), direktør Rolf Stalenget, aktivitetsleder Jorid Morisbak, regnskapssjef Marit Tordis Daleng, resepsjonsleder Marit Lerhol, avdelingsleder Inge Morisbak (bak f.v.), fysioterapeut Maje Sagmo Knudsen, resepsjonist Tordis Rogne, fysioterapeut Ellen Trætteberg og resepsjonist Anne Bjørg Hovi. (Foto: Geir Helge Skattebo, Avisa Valdres)

Fysisk aktivitet er viktig. (Foto: Beitostølen Helsesportsenter)

Svømming er et av tilbudene ved Beitøstølen Helsesportsenter. (Foto: Beitostølen Helsesportsenter)