Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten vil tidligst komme med en avklaring til høsten. Foreløpig har rådsmedlemmene ikke blitt presentert gode nok grunner til å innføre tidlig ultralyd til landets gravide.

Saken ble behandlet på et møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 11. april i år, men på grunn av sakens kompleksitet, ønsket rådet mer tid til å avgjøre saken.

Kritikerne til tidlig ultralyd mener at tidlig ultralyd, som er en god måte å finne blant annet fostre med Down syndrom, vil føre til at enda færre barn med dette syndromet vil se dagens lys. I tillegg er det uenighet i fagmiljøet om det eksisterer noen form for helsegevinst av betydning å innføre tidlig ultralyd i uke 12 av svangerskapet. I dag får alle tilbud om ultralydsundersøkelse betalt av det offentlige i uke 18.

Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre har ikke konkludert i denne saken ennå. Det er ventet at en avgjørelse fra Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten vil kunne ha betydning for hva disse partiene vil lande på i denne saken. Høyre har også signalisert at de avventer rådets anbefaling. Likevel er Høyre sammen med KrF blant de mest aktive kritikerne til tidlig ultralyd. Som kjent er det Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet som går inn for dette. De er pådrivere i denne saken.

Til NTB sier rådets fungerende leder Bjørn Guldvog at det på nåværende tidspunkt ikke er lagt fram dokumentasjon for at det er riktig å innføre rutinemessig ultralyd i uke tolv for å oppnå helseeffekter hos foster og mor.

Les saken med han fra VG her.