I Nacka kommune utenfor Stockholm finner vi Nordens første barnehospice. Vårt Land har laget en større reportasje fra Lilla Erstagården i Nacka kommune utenfor Stockholm som stod på trykk lørdag 7. mai. Lilla Erstagården er et svensk hospice med sju plasser for barn og deres familier. Det er Nordens første barnehospice, og hospicet gir pleie og omsorg til barn i livets sluttfase, samt familier som har behov for avlastning under et barns langvarige sykdom. I Norge ble organisasjonen Ja til lindrende enhet og omsorg for barn stiftet i 2009 med Natasha Pedersen som leder. Organisasjonen arbeider for en behandling av syke barn som inkluderer fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Den er den eneste organisasjonen i Skandinavia som arbeider på tvers av diagnoser for et lindrende helsetilbud til barn. Les den gripende reportasjen fra Lilla Erstagården her.