Det ungarske parlamentet har vedtatt en ny grunnlov som gir beskyttelse for det ufødte liv fra befruktningen av.

Loven trer i kraft 1. januar 2012, og loven er allerede signert av landets president Pal Schmitt. 

I artikkel 2 heter det:

“Human dignity shall be inviolable. Every human being shall have the right to life and human dignity; embryonic and foetal life shall be subject to protection from the moment of conception.“

Det var et overveldende flertall som stemte for den nye grunnloven da den i april ble banket gjennom i parlamentet. 262 parlamentarikere stemte for forslaget, 44 var imot og én representant avsto fra å stemme, skriver adressa.no.

Europeiske land er kjent for å være ganske liberale når det gjelder abortlovgivning. Men Irland, Malta, Færøyene og Polen har de mest restriktive abortlovene i Europa. Portugal legaliserte abort i 2007, til å gjelde muligheten for å kunne ta abort innen utgangen av 10. svangerskapsuke.

Det at Ungarn nå innfører grunnlovsvern for det ufødte liv er noe generalsekretær i Menneskeverd, Liv Kjersti Skjeggestad ser på som meget gledelig.

– Dette er en stor seier for alle som mener at barnet i mors mage har rett til liv. Ekstra oppmuntrende er det at dette skjer her i Europa, sier Skjeggestad.

Her i Norge fremmer Kristelig Folkeparti et lignende forslag hver stortingsperiode, men får liten støtte fra de andre politiske partiene.

– Vi håper at flere politiske partier støtter opp om KrFs forslag slik at Norges grunnlov også kan beskytte det ufødte barnet, sier Skjeggestad.

Internasjonale organisasjoner som Amnesty International og amerikanske Center for Reproductive Rights har hele tiden kjempet mot at Ungarn får med dette punktet i sin nye grunnlov, skriver avisen Dagen.

Europarådet er nå koblet inn i saken for å vurdere den nye ungarske grunnloven.

2 Delinger