Medieklipp

Aktiv dødshjelp – et iskaldt signal til mennesker i en sårbar situasjon

Et av de viktigste spørsmålene i dødshjelpdebatten er hvorvidt det er snakk om pasientens selvbestemmelse eller ei. Er svært syke mennesker, ofte deprimerte og fullt klar over at de utgjør en byrde for slitne pårørende og overarbeidede pleiere, i stand til å ta et selvstendig og upåvirket valg, spør Morten Horn seg. – Vi gir


by admin • 26/08/2011
Medieklipp

Lite foreldrepenger kan føre til flere aborter

Økonomi veier tungt hos en potensiell familie når de skal velge å beholde et barn eller ta abort. Dagens system for foreldrepenger gjør det vanskelig for vanskeligstilte å beholde barnet og gagner kun de ressurssterke. Dagens ordning er dermed i strid med velferdsamfunnets intensjon, mener lege og forsker Anne Eskild. Når flere studier viser at


by admin • 15/08/2011
Medieklipp

Psykisk utviklingshemmede – kun englebarn?

I Morgenbladets artikkel reises spørsmålet om hva som skjer med den offentlige debatten når psykisk utviklingshemmede stort sett fremstilles som glade englebarn.


by admin • 10/08/2011
Medieklipp

Vår dypeste medfølelse

går til de som er berørt av terroraksjonen i Oslo og på Utøya, både de som har mistet sine kjære og de som nå sliter med smerter og vonde minner etter selv å ha blitt rammet. Det å lese og høre de ulike skildringene ryster oss alle, spesielt også å se alle de flotte og


by admin • 03/08/2011
Medieklipp

Abortdebatten fortsetter i Sverige

I Sverige har det i hele sommer pågått en debatt om retten til selvbestemt abort.


by admin • 02/08/2011