går til de som er berørt av terroraksjonen i Oslo og på Utøya, både de som har mistet sine kjære og de som nå sliter med smerter og vonde minner etter selv å ha blitt rammet. Det å lese og høre de ulike skildringene ryster oss alle, spesielt også å se alle de flotte og engasjerte ungdommene som virkelig kjempet for sitt eget og andres liv. Midt i alt som smerter og opprører er det godt å se og kjenne at vi som nasjon står sammen. Takk til statsminister Jens Stoltenberg, vårt Kongehus, alle redningsarbeidere, politi og helsepersonell,- vi er takknemlige for den flotte jobben dere gjør i en svært utfordrende tid.
Et liv – uendelig verdi!

Vårt bidrag til Regjeringens kondolanseprotokoll.