Mennesker med Downs syndrom og deres nærmeste opplever  forslaget om tidlig ultralyd som sårende og stigmatiserende. En av hovedeffektene av tidlig ultralyd vil være økt påvisning og abortering av barn med Downs.  – Opplevelsen av negativ diskriminering må bli enda sterkere når sanksjonen det dreier seg om ikke bare er å bli nektet goder, men å bli nektet selve livets rett, skriver Morten Horn i sitt innlegg i Dagsavisen.