The Scandinavian Human Rights Comitee har valgt å hedre politikeren Luca Volonte for hans arbeid for å fremme menneskerettighetene til det ufødte barn uavhengig av kjønn. Han mottok Scandinavian Dignity Award 2011 som følge. Volonte presenterte sitt arbeid  på vårt eget Storting forrige uke. Han har bidratt til å få gjennomslag for det ufødte barnets rettigheter uavhengig av kjønn, da kjønnselektering er en stor utfordring i store deler av verden. På samme arrangement hadde også Menneskeverds leder Liv Kjersti Skjeggestad et inspirerende innlegg om menneskerett og likeverd uavhengig av funksjonsevne.