Skal tidlig ultralyd tilbys alle gravide? Det er stor uenighet blant stortingspolitikere om dette. Nasjonalt råd for kvalitet- og prioritering i helse og omsorgssektoren har derav blitt bedt om å utrede saken, for å så komme med en anbefaling. De nærmer seg en avgjørelse.

Forkjemperne for tilbudet, Frp og Ap, påpeker at halvparten av alle gravide allerede benytter seg av tidlig ultralyd og at man må kunne tilby undersøkelsen også til de som ikke har råd. Høyre, SV og Sp tar ikke standpunkt før Nasjonalt råd har kommet med sin anbefaling. Krf går imot forslaget da de mener undersøkelsen er best egnet til å finne fostre med Downs og de er bekymret for at et tilbud til alle vil resultere i at nesten ingen barn med Downs blir født. Les hele saken: Politisk betent sak – Stavanger Aftenblad –

Problemstillinger knyttet til morkake og hjertefeil gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å prioritere innføring av tidlig ultralyd, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen til Aftenposten. Les også saken i Vårt Land her.