Mandag 16/ 1 inviterte helseministeren til åpen høring om tidlig ultralyd. Mange fagfolk, interesse- og brukerorganisasjoner var representert på høringen. Knut Hordnes, leder i Norsk gynekologisk forening tror gravide vil oppleve et press om å benytte seg av tidlig ultralyd. Les mer.