Regjeringen slår fast at ingen fastleger har anledning til å reservere seg mot å henvise pasienter til abort, selv om det strider mot legens samvittighet. Helsedepartementet vil hindre reservasjon, da de har fått tilbakemeldinger om kvinner som har blitt avvist hos fastlegen ved spørsmål om abort. Da VG etterlyste dokumentasjon på dette, viste det seg at HOD kun hadde ett tilfelle å vise til. Les saken i VG