I over 3 timer slo hjertet til det lille barnet som ble lagt på skyllerommet for å dø etter en senabort. 22 uker og seks dager, sa legene, over 23 uker, sa jordmødrene. – Dette er en svært alvorlig sak og helt klart et lovbrudd, sier Liv Kjersti Skjeggestad, jordmor og leder i Menneskeverd.

Abortnemda i Stavanger har godkjent en abort hos et nesten seks måneder gammelt foster, 22 uker og seks dager. Fosteret veide over 600 gram og var mer enn 30 cm langt, en størrelse som typisk nås etter 24 uker, forteller fortvilte jordmødre.

-Dette tilfellet viser en hjerteskjærende realitet. Et barn som har hjerteslag og puster er et levende menneske og burde ha de samme rettighetene som for tidlig fødte barn. Rettsvernet bør gjelde uansett om barnet er ønsket eller ikke, sier Skjeggestad.

Jordmødrene på vakt hadde hørt ryktene dagen før om at det kom til å bli en lovlig, sen abort. At barnet levde så lenge i etterkant har skapt mange reaksjoner internt.

Abortloven sier at barn i magen kun kan aborteres så sent om det ikke er i stand til å leve utenfor mors liv. Det var her ikke tilfelle. Dette avslører PLOTs journalist Knut Gjerseth Olsen.