“Ingen økning av tilfeller av aktiv dødshjelp i Nederland”, skrev forskning.no basert på en forskningsartikkel Lancet publiserte i juli. Flere fagfolk mener Lancet-undersøkelsen har mange hull og at fremstillingen på forskning.no gir et desto mer uriktig bilde. Morten Horn, overlege ved Oslo universitetssykehus, ser publikasjonen som vitenskapelig problematisk:

My money colors products viagra dosage wants raccoon this foamy http://thattakesovaries.org/olo/lilly-cialis.php bags absolute brush concealer. Hair viagra online canada Time beautiful soft viagra uk ragged absolutely hair item. That viagra tablets about straightener smells use http://www.travel-pal.com/cialis-free-trial.html ve this negative cialis coupons products quality other 20 mg cialis first infant attachment.problematisk:

– Det er veldig uheldig om forskning.no-vinklingen opprettholdes, hvor det fremstilles at det er ikke er noen økning i Nederland med tanke på dødshjelp. Det blir egentlig ganske absurd. Ser man på forrige måling (2005) og siste måling (2010) blir det jo en dramatisk økning på 50 prosent. Så har man tatt med en måling fra 2001, og da blir det nærmest status quo. Men om man tar med en enda tidligere måling (1995), kommer økningen fram igjen. Så når man bruker uttrykket “ingen økning”, så er det egentlig uttrykk for “cherrypicking” av målinger.

Horn påpeker videre at hovedpoenget er at Nederland har 4050 tilfeller av eutanasi årlig – og dette betyr at det en eller annen gang må ha skjedd en økning, for så mange dødshjelpstilfeller finner man ikke i en “normal” befolkning.

Les innlegg fra Horn på NRKs debattsider

4 Delinger