team1


Publisert: 17.12.13  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Belgia legaliserte eutanasi for over elleve år siden og i 2012 fikk 1400 mennesker hjelp til å dø. Nå drøfter man om døende og alvorlig syke barn også skal få det samme tilbudet. 

50 representanter stemte for og 17 mot forslaget som nå skal behandles av underhuset i det belgiske parlamentet. Det regnes som sannsynlig at forslaget får støtte også her i løpet av første halvår neste år, skriver Vårt Land. Det betyr i så fall at Belgia blir det første landet i verden som gir eutanasi uavhengig av alderen på pasienten. Belgisk lovgivning tillater i dag dødshjelp dersom myndige personer gjør det klart at det er ønskelig, samt at en lege vurderer at personen lider av en dødelig sykdom.

LES OGSÅ: Barn bør ikke få hjelp til selvmord

TV2 skriver i dag, tirsdag 17. desember, at organisasjonen Menneskeverd er bekymret for utviklingen.

KJEMPER MOT: Liv Kjersti S. Thoresen, generalsekretær i organisasjonen Menneskeverd.

KJEMPER MOT: Liv Kjersti S. Thoresen, generalsekretær i organisasjonen Menneskeverd. Foto: Menneskeverd

– Det som blir ekstra kontroversielt i Belgia er at man utfordrer prinsippet om såkalt samtykkekompetanse, som har vært viktig i lovverket til de landene som har innført dødshjelp. Hvor mye vet et barn om hva det sier ja eller nei til? Belgia risikerer med dette å miste hovedargumentet for dødshjelp, sier Liv Kjersti S. Thoresen, generalsekretær i Menneskeverd.

LES OGSÅ: Drøfter eutanasi for barn i Belgia

Thoresen minner om at Norge er langt unna å skulle innføre noen form for aktiv dødshjelp. Ingen partier vil kjempe for innføring, selv om Frp har aktiv dødshjelp i sitt prinsipprogram.

– Vi er veldig glad for at det er en samlet legestand mot eutanasi i Norge. Det er en betryggelse og Legeforeningen har vært veldig aktive i saken. De har klart sagt at det ikke er legenes oppgave å ta liv. Noens rett til å dø, er på samme måte noens plikt til å ta liv, sier generalsekretæren.

Les resten av artikkelen fra TV2 her

Definisjoner:

  • Eutanasi: En leges intenderte (tilsiktede) drap på en pasient ved å injisere medikamenter, på personens frivillige og kompetente forespørsel.
  • Legeassistert selvmord: En leges intenderte (tilsiktede) hjelp til en person i dennes selvmord, ved å skaffe til veie medikamenter som vedkommende kan innta selv, på personens frivillige og kompetente forespørsel.
  • Ikke-frivillige og ufrivillige medisinske drap: Ikke-frivillig: Pasienter som ikke er kompetente (senildemente, nyfødte) og dermed ikke kan spørre om eutanasi. Ufrivillig: Pasienter som er kompetente, men som ikke har spurt om eutanasi.
  • Behandlingsbegrensning: Å avslutte eller unnlate å starte opp nytteløs behandling. Dette er ikke eutanasi.