Høyesterett har avslått erstatningskravet fra en kvinne som gikk til sak mot staten fordi hun ikke fikk fostervannsprøve og deretter fødte et barn med Downs syndrom, melder NTB.

Dommen i Høyesterett, som frifinner staten ved Norsk pasientskadeerstatning, ble vedtatt med tre mot to stemmer, melder NTB. Kvinnen ville ha erstatning for den psykiske skaden hun selv hadde lidt som følge av at hun i 2008 fikk en datter med Downs syndrom. Kvinnen og hennes samboer hadde fra før tre barn. Et tidligfødt tvillingpar «har på grunn av følgetilstander etter den tidlige fødselen vært svært krevende», står det i dommen.

LES OGSÅ: Mor til Høyesterett etter fostervanns-nei

Da kvinnen ble gravid i 2007, ble hun henvist til en kvinneklinikk og fikk beskjed om at bare en fostervannsprøve kunne utelukke kromosomfeil. Men hun fikk ikke tilbud om en slik prøve og mener hun dermed ble fratatt muligheten til å velge abort. Sykehuset har konkludert med at hun skulle fått «genetisk veiledning» og at hun var utsatt for behandlingssvikt.

Hun krevde erstatning «for de ekstrautgifter som skyldes barnets syndrom», og både den aktuelle tingretten og Gulating lagmannsrett ga henne medhold og tilkjente drøyt 100.000 kroner i erstatning. Høyesteretts dom gjør om på dette. Ingen av partene ble tilkjent erstatning i Høyesterett, melder NTB.

Dommen er i tråd med den såkalte steriliseringsdommen, hvor det ble konkludert med at fødselen av et friskt barn ikke har erstatningsrettslig vern. – I og med at vår lovgivning bygger på at alle liv er like verdifulle, måtte det samme gjelde om barnet var funksjonshemmet, konkluderer rettens flertall nå. Det skriver Dagbladet i dag, 20. desember.

65 Delinger