team1


Publisert: 03.02.14  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Signe og Geir Lippestad ble tildelt Menneskeverds Livsvernpris 2014, mandag formiddag. – Vi er dypt beæret, sa Signe i sin takketale.

Tekst: Maria Victoria K. Aanje  Foto: Tina Rensel

Nært og personlig

I overkant av 160 personer overvar begivenheten på Bristol Hotell. Ole Paus hadde gleden av å åpne årets Livsvernpris med sanger om vennskap og nærhet. Han satte dermed tonen for et arrangement preget av nærhet, glede og medmenneskelighet. Blant de oppmøtte var lederen for Oslo Senteret, Kjell Magne Bondevik, Tone Trøen, lederen for Høyres helsefraksjon på Stortinget, samt prisvinnernes familie, kollegaer og nære venner. Sigvart Dagsland hadde også en musikals bolk til ære for Lippestads. Varme toner og ord fra artisten skapte rørende øyeblikk. – Verdighet og ærlighet er to ord som klinger godt sammen, sa artisten og rettet blikket mot prisvinnerne.

En stor glede

Arrangør og generalsekretær i Menneskeverd, Liv Kjersti S. Thoresen åpnet arrangementet med noen velvalgte ord til ekteparet. – Kjære Signe og Geir, det er en stor glede å dele ut Livsvernprisen til dere som par. Det sies at ”bak en sterk mann står det enda sterkere kvinne.” Jeg vet at du Geir har fortalt at støtten fra Signe har vært svært viktig for deg, sa Thoresen i sin innledning.

– Det er når vi er mest sårbare at vi trenger noen som er der for oss. Gjennom sårbarhet viser man sin styrke. Dere er så gode eksempler på dette og til å være sammen om livet. Dere fremmer det å ha funksjonshemmede barn som en styrke. Det er en glede å løfte fram mennesker som dere. Vi håper dere vil motta alle gode ord og toner som kommer, sa Thoresen videre.

Prisutdelingen

Årets prisutdeler, Kjell Magne Bondevik, hadde gleden av å overrekke det glassblåste hjertet til ekteparet. – Menneskeverdet er den mest grunnleggende verdien i samfunnet vårt. Det er et kompass vi trenger for å manøvrere klokt i våre liv, sa Bondevik. Han brukte også tid til å rose Geir Lippestads opptreden gjennom 22. juli-rettssaken. – Du var den rette for den oppgaven, sa Bondevik. I tillegg berømmet han også ekteparet sammen for deres åpenhet og ærlighet: – Dere sier selv at det er de sterke som tør å be om hjelp. Det er kloke ord å leve etter, sa den tidligere statsministeren.

Bondevik løftet også frem viktigheten av å strebe etter en mer nyansert og opplyst debatt omkring saker som gjelder menneskeverdet. Han roste Lippestads for at de gjennom ord og handling har vist at vi trenger en slik bevisstgjøring i samfunnet vårt. – Derfor fortjener dere Livsvernprisen. Gratulerer! avsluttet han.

Strålte

Signe og Geir Lippestad strålte da de mottok prisen – til varm applaus fra salen. I talen oppsummerte de viktigheten av å løfte frem menneskeverdet i Norge og roste andre familier som er i lignende situasjon som dem selv, for deres heltemot. – Vi er dypt beæret over å få denne prisen. Vi føler at vi deler denne med mange andre familier som har barn med nedsatt funksjonsevne, sa Signe . Hun takket også Frambu (Senter for sjeldne funksjonshemninger), og nevnte alle sine barn med navn. – Uten dere hadde vi ikke kunnet gjøre det vi gjør, sa Signe. – Livsvern og menneskeverd er verdier som er helt grunnleggende. Vi må snakke med barna våre om hvordan vi snakker om andre som er annerledes, sa hun til slutt.

Geir fortsatte etter sin kone: – Jeg blir varm når jeg hørte ordene fra begrunnelsen her, sa han. – Ser man på andre land i Europa, ligger Norge langt fremme i å verne om menneskeverdet. Men vi må ikke sove, sa han og poengterte at vi fortsatt har en vei å gå – også her i Norge. – I år fyller grunnloven 200 år. Vi bør få et minimumsnivå av menneskerettigheter og menneskeverd inn i grunnloven, sa den kjente advokaten og oppfordret politikerne til å stå på for at dette kommer høyere på dagsordenen. – Menneskeverdet må diskuteres og løftes frem i samfunnet. Vi må løfte frem verdien av at vi er forskjellige. Verdien av de som har Downs syndrom. Verdien av mangfold. Hvis vi snakker om det, vil det bli lettere for vordende foreldre å gjøre bevisste valg, sa Geir.

Den kjente advokaten kommenterte også den pågående debatten rundt reservasjonsmuligheten: – Debatten handler om hvordan vi vekter menneskerettigheter mot menneskeverdet, sa Geir, samtidig som han poengterte at hovedproblemet ikke dreier seg om reservasjonsretten, men at det årlig utføres rundt 15 000 aborter i Norge. – Her må politikerne sette ned foten. Alle er vel enige om at disse tallene må reduseres, konkluderte han.

Et menneskeverd-kompass

Arrangementet ble avsluttet med en oppfordring fra generalsekretæren om å dyrke mangfold i stedet for likhet, og viktigheten av å implementere menneskeverd som et retningsgivende kompass i samfunnet.  – Jeg håper vi kan se forbi begrensningene vi står i. Vi bør bruke våre evner på noe som er større enn oss selv. Hvis vi ikke kjemper for menneskeverdet som en grunnleggende verdi, hva er da igjen å kjempe for? Vi trenger menneskeverd som et kompass i samfunnet vårt.

LES OGSÅ: Ekteparet Lippestad fikk pris: – Nesten litt uvirkelig

LES OGSÅ: – Ingen ønsker høye aborttall

3K Delinger