team1


Publisert: 26.11.14  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Trine Jacobsen som ventet trillinger fikk sjokk da hun skulle på Rikshospitalet for rutineundersøkelse. 

Tekst: Maria Victoria K. Aanje Foto: Mammanett.no

Sjokk

Etter at legene på den ordinære ultralydundersøkelsen oppdaget at Trine Jacobsen og kjæresten Morten Moe Johansen ventet trillinger, ble de sendt videre til Rikshospitalet. Det skulle vise seg å bli alt annet enn hyggelig. De vordende foreldrene fikk sjokk da de hørte hva legen spurte dem om.

– Det første de spurte om, var om vi ønsket å redusere antall fostre fordi trillinger er vurdert som høyrisiko både i svangerskapet og fødselen. Man kan oppleve at fostrene ikke vokser likt fordi de stjeler næring fra hverandre. Vi måtte være på Rikshospitalet til de så at alle vokste jevnt og var stabile, fortalte Jacobsen til Telemarksavisa i oktober.

Spørsmålet provoserte henne – særlig fordi alt så bra ut på ultralydskjermen. Det var aldri aktuelt for Jacobsen å fjerne friske fostre.

– Legen spurte oss før han hadde undersøkt meg. Jeg sa «unnskyld meg, men dette har jeg ikke hørt noe om. Alt så jo bra ut på ultralyd og vi kommer aldri til å fjerne friske fostre. Jeg kan ikke ta et slikt valg», sier Jacobsen til Mammanett.no.

På dette tidspunktet var hun 11-12 uker på vei. Både hun og kjæresten snakket mye om episoden i bilen på vei hjem. Valget var enkelt og de bestemte seg for å fullføre svangerskapet for alle tre. Den 7. april i år ble trillingene født med planlagt keisersnitt på Drammen sykehus i svangerskapsuke 34. Nå er Even, Emil og Elias snart åtte måneder gamle. I tillegg har de datteren Sofie på to år.

Fosterreduksjoner i Norge

De siste 12 årene har det blitt gjennomført 39 fosterreduksjoner her til lands. Det tilsvarer ca. tre inngrep i året. Både Rikshospitalet og St. Olav Hospital i Trondheim utfører denne prakisen. Den vanligste prosedyren er å sprøyte kaliumklorid (sterk saltoppløsning) inn i hjertet til det utvalgte fosteret. Det er ofte det svakeste eller sykeste fosteret som velges. Dersom alle er friske velger man det fosteret som er tryggest å stikke i.

Jone Trovik, leder for Norsk gynekologisk forening opplyser til Mammanett.no at av de ca. 15 årlige trillingfødslene, er det trolig et fåtall av disse foreldrene som takker ja til en såkalt fosterreduksjon.

Valget kan bunne i svake argumenter

Morten Magelssen, lege og forsker ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, mener at diskusjonen rundt fosterreduksjon viser hvor etisk problematisk Norges abortpraksis er. Han peker også på at prosedyren er farlig for det gjenværende fosteret i mors mage, det er opptil 15 prosents risiko for spontanabort. Det bør inkluderes i vurderingen, mener han. I tillegg har fosterreduksjon iblant mindre gode begrunnelser av sosial karakter, som ”det passer best for vår familie å bare få ett barn til – ikke to”. – Er samfunnet komfortabelt med å tillate fosterreduksjon når begrunnelsen er så svak som dette, spør han.

Han stiller seg særs kritisk til vårt samfunns kynisme og instrumentelle forhold til naturen som viser seg i valg om fosterreduksjon. – Krever vi nå å forme våre liv helt på egen hånd? spør han. – Aksepterer vi ingen ting som “gitt” fra naturens side? Kan ikke trilling- eller tvilling-svangerskap være en skjebne som vi skal forholde oss til og bøye oss for, og som vi ikke skal kjempe imot? spør Magelssen seg.

LES OGSÅ: Fosterreduksjon – en uhyggelig praksis

 

 

 

3K Delinger