team1


Publisert: 13.04.15  Skrevet av: Kristin Wennemo Malmin, Konst. informasjonsansvarlig i Menneskeverd

Når Menneskeverd nå har sendt inn sin andre klage til PFU på en TV-dokumentar om assistert selvmord, er det i håp om at en behandling av klagen i PFU vil bidra til en økt bevissthet rundt hvordan saker om assistert selvmord bør formidles i mediene.

Tekst: Kristin W. Malmin Foto: Menneskeverd

I begynnelsen av mars i år sendte NRK Brennpunkt dokumentaren Den siste reisen, som fulgte lungesyke Siv Tove Pedersen på hennes reise til Sveits for å få assistert selvmord.

I forrige uke sendte Menneskeverd inn en klage til Pressens Faglige Utvalg (PFU) på dokumentaren. Det har også andre gjort: Blant annet har Rådet for legeetikk og Rådet for sykepleieetikk, samt Senterleder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging sendt inn en klage sammen.

– Det at profesjonsforeningene også er bekymret i en sak som dette, styrker vår tillit til at det nå er viktig å ta tak i debatten om hvordan assistert selvmord og aktiv dødshjelp skal snakkes om og fremstilles i mediene, kommenterer Liv Kjersti S. Thoresen, generalsekretær i Menneskeverd (bildet).

Mennesekverds klage er delt inn i tre punkter.

– Det første punktet går ut på at vi mener Den siste reisen bryter med Vær Varsom-plakatens regler for omtale av selvmord. For det andre har NRK unnlatt å ta med informasjon om hvordan man kan få hjelp om den som ser dokumentaren selv sliter med tanker om å ta sitt eget liv. For det tredje mangler dokumentaren totalt kritiske røster til det hovedpersonen i filmen har valgt å gjøre. Den kunne for eksempel ha tatt med hvilke muligheter hun hadde hatt i norsk helsevesen, påpeker Thoresen.

Hun har fått beskjed fra PFU om at klagen trolig vil bli behandlet i juni.

Tidligere i år sendte Menneskeverd inn en klage til PFU på en dokumetar som ble sendt på TV2.no. Den kan du lese om her.