team1


Publisert: 21.04.15  Skrevet av: Kristin Wennemo Malmin, Konst. informasjonsansvarlig i Menneskeverd

I løpet av ett år underviser staben i Menneskeverd omlag 4000 ungdommer. Med det nye undervisningsopplegget «Menneskeverd & Etikk» kan dette antallet mangedobles, fordi materialet nå er tilgjengelig for andre som underviser skoleelever og konfirmanter.

Tekst og foto: Kristin W. Malmin

Nå har vi nådd en milepæl! Endelig er «Menneskeverd & Etikk» helt ferdig, forteller en begeistret ungdomskonsulent i Menneskeverd, Helene Pederstad (bildet). Hun har vært prosjektleder for undervisningsopplegget som det har tatt rundt to år å få ferdig, og som nå kan brukes helt gratis av konfirmantledere og andre som ønsker å undervise unge mennesker om spørsmål omkring menneskeverd og etikk.

Målet er at ungdom skal få reflektere og drøfte etiske spørsmål omkring menneskeverd og likeverd, og å skape en fascinasjon for menneskets utvikling fra livets begynnelse. Dessuten er det en målsetting at ungdommene kan få et styrket selvbilde ved å utruste dem med kunnskap, ferdigheter og mot til å ta egne valg.

Materialet inneholder manus for undervisningen, en egen håndbok, PowerPoint og flere korte filmer.

Film om fosterets utvikling

Av alt vi har laget, er filmen om fosterets utvikling – «Livets første øyeblikk», et høydepunkt. Den er vi ekstra stolte av. Filmen viser på en god måte hvor fascinerende menneskelivet er allerede fra befruktningsøyeblikket, forteller Pederstad.

Vi har i flere år drømt om å få laget en slik film, og vi er veldig glade for at den endelig er blitt en realitet, sier Liv Kjersti S. Thoresen, jordmor og generalsekretær i Menneskeverd.

Hun er svært fornøyd med at undervisningsopplegget nå er ferdig.

– Det har vært en drøm for Menneskeverd å kunne dele et gratis undervisningsopplegg over ett av de viktige temaene vi arbeider med i Menneskeverd, nemlig bevisstgjøring omkring livets begynnelse, sier Thoresen.

Blitt til over flere år

«Menneskeverd & Etikk» bygger på flere års erfaring med undervisning og møter med ungdom.

– Prosessen har vært grundig. Vi har funnet frem til flotte personer som vi har brukt i filmer, vi har benyttet oss av fagpersoner som har kvalitetssikret informasjon, og vi har hatt et eget pedagogisk utvalg som har hjulpet til i prosessen, forteller Helene Pederstad.

Hun forteller at de har fått mange positive tilbakemeldinger fra lærere og andre som har vært med på undervisning Menneskeverd har hatt rundt om i Norge.

– De synes at materialet vi bruker er bra, og noen har sagt at de gjerne skulle hatt det selv, forteller Pederstad, som allerede har 120 navn på listen over interesserte som vil bruke det nye opplegget i undervisning.

Ungdomskonsulenten er takknemlig for alle møter med ungdom hun har hatt rundt omkring i Norge, og for alle historier som er delt.

– Det har gitt meg inspirasjon og motivasjon til å fortsette det viktige arbeidet vi gjør i Menneskeverd, sier hun.

Hva kan de som ønsker å benytte dette undervisningsopplegget gjøre?

– De kan gå inn i Ressursbanken på hjemmesiden vår og klikke på «Undervisning», forteller prosjektlederen for «Menneskeverd & Etikk».

512 Delinger