Prevensjon som hemmer eggløsning

Kombinasjonspiller (p-piller)

Vanlige p-piller er et kombinasjonspreparat som inneholder både østrogen og progesteron. P-pillens hensikt er å stoppe kvinnens eggløsning. Det er meget høy sikkerhet mot graviditet ved bruk av p-piller. P-pillen anbefales derimot ikke når man ammer.

Implanon

En liten hormonstav, p-stav, som plasseres rett under huden på innsiden av overarmen. P-staven inneholder ett hormon (gestagenet etonogestrel) som hindrer eggløsning. Samtidig gjør det at sædcellene har vanskeligheter med å trenge gjennom til livmoren. P-staven passer for de som ønsker langtidsprevensjon. P-stav har en meget høy sikkerhet mot graviditet. Les mer.

P-sprøyte

P-sprøyten injiseres hver 3. måned og har en depot-effekt. Sprøyten forhindrer eggløsning og dermed befruktning. Den inneholder bare progesteron, men i en slik dose at den slår ut eggløsningen. Hvis man får bivirkninger av sprøyten, vil man ha dette i tre måneder på grunn av depoteffekten. Det kan ta tid å få igjen eggløsningen etter at man har sluttet med p-sprøyten. P-sprøyten egner seg best til kvinner som aksepterer at fertiliteten kommer langsomt tilbake. P-sprøyten gir høy sikkerhet mot graviditet og kan tas selv om man ammer.