team1


Publisert: 11.11.15  Skrevet av: Helene Pederstad Øien, Undervisningsansvarlig

I likhet med Norge går grensen for senabort i Sverige ved 22. svangerskapsuke, men nå kan barn som er for tidlig født reddes helt ned i 21. svangerskapsuke. Det utfordrer dagens lovverk.

Sverige har kommet langt når det gjelder å redde barn som er født svært tidlig i svangerskapet. – Nå virker det sannsynlig at barn skal kunne overleve fra 21 uker pluss seks dager, og det finnes eksempler på at dette er tilfellet, forteller professor ved Lunds Universitet i Sverige, Karin Källén til Sveriges radio. Hun er ekspert på statistikk omkring barn som er født ekstrem prematur.

En norsk studie fra 2005 viser at 16 prosent av barna som blir født etter 23 fullgåtte uker overlever. Denne statistikken er derimot ti år gammel og det har skjedd store framskritt innen den medisinske utviklingen siden da. Etter en ny høringsrunde på Stortinget i fjor ble det persisert at abort etter 22. uke er ulovlig, med mindre det er uforenelig med liv eller fare for mors liv.

Ola Didrik Saugstad er norsk barnelege, forsker og professor i barnesykdommer ved Universitetet i Oslo. Han mener vi ikke må lukke øynene for framskrittene som skjer i utlandet. Til VG forklarte Saugstad i fjor at det er viktig å ha en sikker margin mellom senabortgrensen og alderen for potensielle levedyktige fostre.

– Jeg vil tro at vi kanskje om noen år må vurdere å senke grensen for senabort med en uke. Det kommer an på den medisinske utviklingen i Norge, uttalte Saugstad til avisen Dagen i samme runde.

Bare ett år seinere dukker spørsmålet på ny opp, denne gangen i Sverige. Vi ber Saugstad kommentere denne utviklingen vi ser nå ser i Sverige:

– Jeg tror det som skjer i Sverige er en naturlig utvikling. Dette illustrerer hvor etisk problematisk senabortene er, sier Saugstad til Menneskeverd.

Jordmor og generalsekretær Liv Kjersti S. Thoresen understreker viktigheten av at Sosialstyrelsen i Sverige nå skal gjøre en ny vurdering vedrørende senabortgrensen.

– Utviklingen vi ser i Sverige vil kunne påvirke hvordan vi ser på fosterets verdi og grenser for abort i Norge. Da Menneskeverd leverte høringsinnspill i fjor vedrørende grensen for senabort, presiserte vi at grensen bør settes ned minimum en uke på grunn av usikkerheten rundt fosterets alder og fosterets sjanse for å overleve, sier Thorsen.

 

Foto av foster i 21. svangerskapsuke (Illustrasjon Sciencephoto).

525 Delinger