team1


Publisert: 19.12.16  Skrevet av: Ingjerd Våge, Kommunikasjonsrådgiver

Flertallet i Helse- og omsorgskomiteen ønsker ikke å endre abortloven.

I vår fremmet KrF og Sp et representantforslag i Stortinget om å endre loven om svangerskapsavbrudd der det presiseres at fosterreduksjon ikke tillates. I forrige uke ble forslaget behandlet i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. De andre partiene støtter ikke forslaget fra representantene Olaug Bollestad (KrF) og Kjersti Toppe (Sp).

– Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet viser til at regjeringen ikke har planer om å fremme forslag til endringer i abortloven, heter det i innstillingen.

Videre argumenterer flertallet i komiteen:

– Komiteen viser til at lovavdelingen har tolket loven og kommet til at den åpner for fosterreduksjon av friske fostre. Frem til uke 12 gjelder kvinnens rett til selvbestemt abort.

De omtaler likevel spørsmålet om fosterreduksjon som “en etisk vanskelig sak” og understreker at fosterreduksjon til nå har vært utført i svært begrenset omfang i Norge.

SE VIDEO: Argumenter imot tvillingabort.

 

– Svært urovekkende.

Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, mener det er “svært urovekkende at regjeringen fastslår at fosterreduksjon skal tillates på bakgrunn av en juridisk tolkning i eget departement”. De viser til at forsterreduksjon ikke var teknisk mulig da dagens abortlov ble vedtatt fra nesten 40 år siden.

– Stortinget har aldri tatt stilling til fosterreduksjon. Hvorvidt fosterreduksjon er en del av den generelle retten til selvbestemt abort frem til uke 12, kan ikke avgjøres av Justisdepartementet på bakgrunn av (…) eksisterende lovverk, mener Bollestad og Toppe.

VG er imot.

Også VG har uttalt seg om spørsmålet. De gikk tidligere i høst ut på lederplass og mente følgende:

– I et forslag til Stortinget krever KrF og Sp at lovverket presiseres og at det inntas et forbud mot fosterreduksjon på linje med forbudet i Sverige og Danmark. Og det er vi helt enig i. For ikke bare innebærer fosterreduksjon en risiko for gjenværende foster. Vi mener også at det er stor forskjell på å avslutte et uønsket svangerskap, og det å velge bort ett av to eller flere foster utelukkende av sosiale grunner, som for eksempel at man bare ønsker seg ett barn. Muligheten til å redusere antall foster var ikke intensjonen da Lov om svangerskapsavbrudd ble vedtatt. Teknologisk utvikling gir nye etiske problemstillinger som gjør at det trengs en gjennomgang av lovverket.

Les Menneskeverds høringsuttalelse HER

– Ekstrem sortering.

Andre som har engasjert seg i debatten er Ola Didrik Saugstad, professor i barnesykdommer ved Universitetet i Oslo. Han skriver i et innlegg i Aftenposten at fosterreduksjon “åpner for ekstrem sortering”.

– Det er ikke bare antall fostre som i dag kan oppdages tidlig i svangerskapet. Også fosterets kjønn og andre egenskaper kan bestemmes. Skal vi akseptere at en kvinne velger abort fordi hun ikke vil ha en gutt, fordi en gutt er mer slitsom enn en stille pike?

Kanskje fremtidens foreldre ikke vil ønske belastningen med å ha et barn som er lite skoleflink, eller barn med visse legninger?

Bør de ha rett til å abortere fostre som de ikke ønsker? For det er deres barn, eller er det egentlig det, spør Saugstad.