team1


Publisert: 19.06.18  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Eva Pay (37) holdt på å abortere et friskt barn fordi legen hennes mente at medisinene hun gikk på hadde skadet fosteret alvorlig. Nå har Fylkesmannen i Oslo og Akershus opprettet tilsynssak mot de to ansvarlige legene.

Eva Pay (37) venter snart sitt andre barn, men det var nære på å gå riktig galt for det spirende livet i magen hennes. Legen som var en turnuslege på opplæring ved et legesenter i Oslo og som ble veiledet av Pays fastlege, anbefalte henne å avslutte svangerskapet. Det skriver Dagsavisen tirsdag 19. juni.

Pay har diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og hadde på bakgrunn av dette gått på medisiner for å lindre symptomene angst og depresjon. Da hun i fjor høst fant ut at hun var gravid tok hun kontakt med fastlegen sin for å be om nedtrapping av medisinene.

Der skal turnuslegen ha rådet henne til å ta abort, ifølge Pay fordi han mente fosteret «garantert var skadet allerede».

– Jeg var i en sårbar periode, så jeg følte jeg måtte si ja, sier Pay til Dagsavisen.

Viste stor trivsel i magen
To dager før den planlagte aborten, valgte Pay å gå til en privat klinikk for å få utført en ultralyd. Undersøkelsen viste at barnet, som var i 10. uke av svangerskapet, viste stor trivsel og at det ikke var noen tegn på at fosteret på noen måte var skadet. Hun dro derfor tilbake til legen for å fortelle at hun ønsket å beholde barnet. Reaksjonen hun da ble møtt med fra legen var negativ, ifølge Pay.

Turnuslegen avviser at han skal ha presset Pay til å terminere svangerskapet, men samtykker i at han viste skuffelse overfor Pay da hun valgte å beholdet barnet. Pay uttaler at hun i senere tid sliter med å bearbeide situasjonen og de vonde følelsene.

– Det er bittert å tenke på at jeg holdt på å abortere et friskt barn. Jeg var klar for å ta den aborten. Jeg trodde på legen, og jeg går fortsatt og venter på at hun skal dø. Det har vært veldig tungt, sier hun til Dagsavisen.

Eva Pay bestemte seg for å klage legene inn til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. I slutten av april fikk hun beskjed om at fylkesmannen har opprettet tilsynssak mot begge to.

– Da jeg fikk brevet, knakk jeg sammen. Jeg tenkte at «endelig er det noen som tar meg på alvor».

Medisinen var ikke faretruende
Turnuslegen viser til at medisinen Apodorm kan gi fosteret misdannelser under svangerskapet. Dette avviser Ketil Arne Espnes, overlege ved St. Olavs hospital og spesialist i klinisk farmakologi.

– Det som er viktig, er at mor ikke bruker medisinen de siste seks ukene av graviditeten, slik at barnet blir avvent før det blir født og ikke får abstinensreaksjoner etter fødselen, sier Espnes til Dagsavisen.

Asymmetrisk maktforhold
Maria Elisabeth Selbekk, informasjonsansvarlig i Menneskeverd, reagerer sterkt på saken.

Maria Elisabeth Selbekk, informasjonsansvarlig i Menneskeverd. Foto: Menneskeverd

– Maktforholdet som utspiller seg mellom kvinnen og legen, er i mange tilfeller meget skjev – slik denne saken viser. Dette går særlig utover kvinner som kanskje har en forhistorie som er belastet. Det er tankevekkende at kvinnens selvbestemmelsesrett til å velge å beholde barnet faktisk ikke er reell, sier hun.

Selbekk viser til saken om de tre Trisomi-mødrene som måtte kjempe for å beholde barna de bar på.

– Alle tre møtte massiv motstand fra legestanden som mente at deres barn ikke var forenelig med liv. En av disse kvinnene, Anna Solberg, ble fortalt gjentatte ganger at hun burde velge abort. Ole Solberg har Trisomi 18, men lever i dag et godt liv. Poenget her er at legen ofte sitter i en posisjon som er overlegen kvinnen, og du skal være meget ressurssterk for å kunne stå imot presset dersom du velger et annet alternativ enn det som anbefales.

234 Delinger