team1


Publisert: 09.08.18  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

I 2017 fikk tre barn i Belgia hjelp til å ta sitt eget liv. Det fastslår en ny rapport som kom i juli.  

Eutanasi ble lovlig for voksne i Belgia i 2002. I 2014, etter hard debatt og mye kritikk, opphevet Belgia den nedre aldersgrensen for å motta dødshjelp. Dermed ble Belgia det eneste landet i verden som tillater at mindreårige i alle aldre kan velge aktiv dødshjelp. Kriteriet er at barna må ha en rasjonell beslutningskapasitet og være i sluttfasen av en dødelig sykdom. Foreldrene til de under 18 år må også gi sitt samtykke.

Kommisjonen for den føderale dødshjelp i Belgia, CFCEE (Commission fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie) lanserte i juli en rapport som konstaterer at tre mindreårige fikk dødshjelp via injeksjon i 2017. Den ene var ni år og hadde hjernesvulst. Den andre var 11 år og led av cystisk fibrose. De siste var 17 år og hadde diagnosen muskeldystrofi. Et medlem av CFCEE-komiteen forteller til avisen Washington Post at det er første gang mindreårige under 12 år har fått en planlagt dødelig injeksjon.

43 Delinger