team1


Publisert: 27.08.18  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Dokumentarfilmskaper Mari Storstein (32) fra Oslo tildeles Jonas-prisen for sin medvirkning til å skape et romsligere og mer tolerant samfunn.

Storstein får prisen for synliggjøring av historier om utenforskap, annerledeshet og menneskeverd. Jonas-prisen deles årlig ut av Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Storstein har markert seg som en ypperlig forkjemper for de som ikke kan tale sin egen sak. Gjennom å lage dokumentarer om mennesker med funksjonsnedsettelser har hun bidratt til å synliggjøre en gruppe som vi vanligvis ikke ser så mye til på lerretet. Retten til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har også vært en av hennes viktigste kjernesaker.

Stolt og ydmyk
Storstein er stolt og ydmyk over å bli tildelt Jonas-prisen.

– Prisen gjør meg motivert til å fortsette å kjempe for bedre rettigheter til personer med funksjonsnedsettelse. Det er også viktig å være synlig, slik at ikke skumle syn får herske, som for eksempel at de som har en annerledeshet har lavere verdi enn andre mennesker, sier hun i en pressemelding til NTB. 

– Jeg er kjempetakknemlig. Jeg er overrasket og veldig glad over å få denne prisen for jeg kjenner jo så mange som jobber for mangfold, toleranse og å ufarliggjøre det som er annerledes.

Podcast med Storstein
I fjor høst hadde vi i Menneskeverd den glede i å intervjue Storstein i vårt Podcast-program Menneskeverdig. Det ble en god  samtale der hun åpent og ærlig forteller om egen muskelsykdom, om hvordan bli en talentfull dokumentarskaper, om serien Søsken og om sorteringssamfunnet. I programmet sier Storstein følgende tankevekkende setning: 

“Jeg er motstander av å bruke begrep som ‘spesielle behov’. Men våre behov er jo akkurat de samme som alle andres. Å bli sett. Å bli forstått. Å bli elsket. Å bli anerkjent. Behov for å realisere meg selv, og spise, drikke og alle de vanlige tingene.” Du kan høre mer fra filmskaperen i “lydrammen” nedenfor.

Fakta om noen av filmene
Storstein har lagd dokumentarfilmer hvor flere av disse tar opp brukerstyrt personlig assistanse (BPA), blant annet «Brevet til Jens» og «Forestillinger om frihet». I fjor viste TV2 dokumentarfilmserien «Søsken» som handler om hverdagen til seks familier der et av barna i søskenflokken har nedsatt funksjonsevne.

I Jakten på Sylvia B. fra 2007 rettet hun skarp kritikk mot kommunenes registrering av funksjonshemmedes hjelpebehov, som i mange tilfeller ble utført uten samråd med menneskene det gjaldt.
I Brevet til Jens fra 2011 tok Storstein for seg temaet brukerstyrt personlig assistanse, og viste hvordan store lokale og regionale forskjeller i tjenestetilbud gjør at funksjonshemmede lever radikalt forskjellige liv.
I dokumentarserien Søsken fra 2017 gir Storstein innblikk i hverdagslivet til familier med både funksjonshemmede og ikke-funksjonshemmede søsken. Storstein normaliserer i denne serien disse relasjonene, og viser hvordan det vanlige og uvanlige livet tar mange former.

Fakta om Jonas-prisen
Jonas-prisen har blitt utdelt hvert år fra 1986. Tidligere prisvinnere har blant annet vært Wenche Foss, Gunnar Stålsett, Margreth Olin, Johan Olav Koss, Lars Monsen, Herbjørg Wassmo, Simon Flem Devold og Håvard Tjora.

Æresprisen deles ut av Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Prisen er oppkalt etter hovedpersonen i Jens Bjørnebos’ roman Jonas. Jonas var et barn som opplevde en svært vanskelig skole- og livstilværelse.

Et av hovedkriteriene for Jonasprisen er at prisvinneren skal ha ”medvirket til å skape et romsligere og mer tolerant samfunn, hvor menneskelig variasjon og personlige særtrekk vurderes som en berikelse og ikke som et problem.”

Jonas-prisen deles i 2018 ut for 32. gang.

Kilde: NTB og UIO