team1


Publisert: 03.10.18  Skrevet av: Susanne Ward Ådlandsvik, Informasjonskonsulent

Den danske, pensjonerte legen Svend Lings ble i slutten av september dømt til 40 dagers betinget fengsel for å ha hjulpet to pasienter med å begå selvmord. Denne uken ble det klart at han anker dommen.

Som leder i foreningen «Leger for aktiv dødshjelp» lastet Svend Lings i mai opp en bruksanvisning på internett som beskrev konkrete metoder for hvordan man kunne ta sitt eget liv.
Dette førte til massiv kritikk fra flere hold. Lederen for den danske legeforening, Andreas Rudkøbing, uttalte følgende:

–  Dette er en svært alvorlig sak og jeg tar skarp avstand fra det han har gjort. Dette er en farlig og meget kritikkverdig vei å gå. Jeg er redd for at mennesker som kunne ha fått hjelp til å fortsette livet, i stedet begår selvmord, sa Rudkøbing ifølge Danmarks Radio Fyn.

Moralsk plikt

Lings tok kritikken med knusende ro.

–  Legeforeningen er bare en fagforening. Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har slått fast at selvmord er en menneskerett. Jeg har dermed vanskelig for å forstå hvordan det kan være galt å hjelpe et svakt og lidende menneske. Jeg føler at jeg har en moralsk plikt til å hjelpe dem så godt jeg kan, sier han.

Det ene forholdet Lings ble dømt for, gjaldt medvirkning til at en 85-årig kvinne begikk selvmord i august i år. I retten forklarte Lings at han ga råd til den eldre kvinnen om hvordan hun kunne ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skrev han også e-poster til kvinnen hvor han forklarte hvilke medisiner hun kunne ta for å dø, og at det ville være effektivt hvis hun i tillegg tok en plastpose over hodet med en strikk nederst.
Retten fant det bevist at Lings, ved å veilede kvinnen og bekrefte hennes valg av medisinske produkter, i tillegg til å foreslå en supplerende selvmordsmetode, hadde utført en såpass konkret medvirkning at han ble funnet skyldig.

Det andre tilfellet han ble dømt for, handlet om en mann som tok kontakt for å få hjelp til å begå selvmord, men fordi Lings ikke lenger hadde autorisasjon til å skrive ut medisiner, spurte Lings en annen lege om å skrive ut medisinen. Mannen overlevde selvmordsforsøket fordi han ifølge Radio24syv misforsto metoden. Retten anså det for bevist at Lings medvirket til at den andre legen skrev ut medisinen, og de ble begge funnet skyldige i forsøk på medvirkning til selvmord.

Veiledning over telefon 

Det ringer daglig mennesker til den pensjonerte legen for selvmords-veiledning.

–  Nå er jeg dømt og kan ikke lenger veilede mennesker. Det ringer folk til meg hver eneste dag og spør om hvilke medikamenter de skal ta for å avslutte livet. Nå kan jeg ikke lenger svare dem, og det liker jeg svært dårlig, sier Lings.

Han håper ankesaken fører til frifinnelse.

– Jeg har kun benyttet meg av ytringsfriheten, og hvis jeg ikke kan bruke ytringsfrihet i et demokratisk samfunn, så skjønner jeg ingenting. Jeg har sagt det samme til pasienter som det jeg har lagt ut på nettet i bruksanvisningen, forklarer Lings.

Gråsone

Lings ønsker at få testet hvor grensen går mellom veiledning og konkret medvirkning til selvmord.

– Det er en gråsone, og det er ingen klar presedens som viser hvor grensen går mellom det å gi råd og å hjelpe folk til å begå selvmord. Her ser det ut til å være dommerens skjønn som avgjør.

– Er det straffbart å fortelle folk at de kan hoppe fra en bro, eller er det først straffbart hvis man kjører dem til broen? Er det straffbart å hjelpe en som vil henge seg ved å binde tauet rundt halsen deres, eller er det nok å fortelle dem hvilke piller de skal ta, spør Lings.

Lise Møller, leder i den danske legeforeningens etiske utvalg er fornøyd med dommen.

– Retten har talt, og det er godt at det nå er kommet en juridisk avklaring i denne saken. Legeforeningen kan ikke gå inn i sakens detaljer og den konkrete straffeutmålingen, men retten sender jo et klart signal om at det er alvorlig å medvirke til en pasients selvmord, og det er viktig, sier Møller.

Straffen ble gjort betinget med en prøvetid på ett år på grunn av Lings alder og personlige forhold.

10 Delinger