Tema: Legeassistert selvmord

1. Hva er legeassistert selvmord?
Legeassistert selvmord er en leges intenderte (tilsiktede) hjelp til en person i dennes selvmord, ved å skaffe til veie medikamenter som vedkommende kan innta selv, på personens frivillige og kompetente forespørsel.

Ved legeassistert selvmord får pasienten utskrevet en dødelig dose barbiturater av sin lege og tar disse selv. Legeassistert selvmord er lovlig i BeNeLux-landene, i Oregon, Washington DC, Montana, Vermont, Colorado og California i USA, samt Quebec i Canada. Nylig vedtok også Hawaii en lov som gir dens innbyggere rett til legeassistert selvmord. Loven trer i kraft 1. januar 2019. Delstaten Victoria legaliserte assistert selvmord i 2017, men loven trer ikke i kraft før i juni 2019 og gjelder kun dødssyke pasienter som har en forventet levetid på seks måneder eller mindre.

Kilde: Materstvedt og Førde (2011)

Oregon-modellen
I den amerikanske staten Oregon åpnet man i 1997 for legeassistert selvmord etter klare kriterier, blant annet at:

 • Pasienten skal være 18 år eller eldre og bosatt i Oregon
 • Pasienten skal ha forventet levetid kortere enn seks måneder

Les hele loven HER

Hvorfor ønsker de legeassistert selvmord?
I en årlig rapport utført i Oregon ser de på årsaker til at pasienter ønsker legeassistert selvmord. Rapporten fra 2014 viser at fysiske smerter og lidelse, eller frykten for det, fremdeles ikke er den mest avgjørende årsaken. Derimot er tap av verdighet og selvstendighet, og frykten for tap av livskvalitet svært høyt opp på listen:

Oregon 1998-2013:

 • Tap av selvstendighet – 91,5 prosent
 • Fryktet tap av livskvalitet – 89 prosent
 • Tap av verdighet – 80,6 prosent
 • Byrde for familie – 40 prosent
 • Fysiske smerter eller frykt for smerter – 23,7 prosent

Kilde: Oregon Public Health Division – 2014 DWDA Report

Strever du med suicidale tanker? Her kan du få hjelp:

 • Er det akutt? Ta kontakt med legevakten eller ring 113.
 • Kors på halsen er anonymt og du kan ringe gratis (800 333 21), chatte eller skrive til en voksen.
 • Kirkens SOS: Telefon 22 40 00 40 og chatt på nett  hele døgnet.
 • Mental helse: Telefon 116 123 og nett hele døgnet.
 • LEVE, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord.
logo
Menneskeverd mener:

Livshjelp i sluttfasen med god lindrende behandling og empatisk støtte gjennom den naturlige dødsprosess, er selve alternativet til eutanasi.

Les Mer

Relaterte Temaer

logo
Menneskeverd mener:

Livshjelp i sluttfasen med god lindrende behandling og empatisk støtte gjennom den naturlige dødsprosess, er selve alternativet til eutanasi.

Les Mer

Engasjerer dette deg?

Hjelp oss å fremme sakene du synes er viktige.