Ta deg tid til å se denne korte oppsummeringen av året 2018. 

2018 har vært et veldig spennende år for organisasjonen Menneskeverd. Her oppsummerer informasjonsansvarlig Maria Elisabeth Selbekk og kommunikasjonsrådgiver Maria Victoria Kjølstad Aanje, Menneskeverds aktivitet og høydepunkter fra året som snart er slutt. Vi retter en stor takk til alle våre medlemmer, givere og følgere som på ulike måter muliggjør vårt arbeid. Tusen takk!


Gi en julegave for livet

Menneskeverd jobber for at alle mennesker skal ha samme beskyttelse og lik rett på livet. Alder, funksjon, kjønn og egenskaper skal ikke ha noe å si for vår verdi.

På vår ønskeliste i år står følgende:

  • Vi ønsker at foreldre får nødvendig hjelp fra det offentlige når de velger å bære frem et barn som krever ekstra ressurser fra samfunnet.
  • Vi ønsker at alle barn har samme rettsvern – og ikke forskjellsbehandles av lovverket.
  • Vi ønsker at alle mennesker har en plass i samfunnet – ikke for mangfoldets skyld – men for deres eksistens skyld.

Bli med å styrk vårt arbeid for menneskeverdet. Gi en julegave for livet!