Jeg ønsker å hjelpe Milla og andre barn og unge med forsinket og manglende verbalt språk til et bedre liv, sier Aleksander Helmersberg. Han har utviklet tegn-til-tale appen «Milla Says», som er et digitalt kommunikasjonsverktøy. Nylig ble han ambassadør for Menneskeverd.

Helmersberg er far til Milla som ble født for snart fem år siden med Downs syndrom. Han ble rikskjendis etter et facebook-innlegg hvor han tok et oppgjør med radioprogrammet Radioresepsjonen. Der hadde de gjort narr av mennesker med Downs Syndrom – noe som fikk begeret til å renne over for småbarnsfaren. Innlegget på Facebook spredte seg raskt i sosiale medier, og Helmersberg ble intervjuet i «alle» kanaler.

I februar i år fikk Aleksander Helmersberg Menneskeverds Livsvernpris for sitt engasjement. I begrunnelsen sto det blant annet at «Hans innsats for å ta et oppgjør med slik harselering og dermed synliggjøre alles menneskeverd, er forbilledlig. Ved å innta en tydelig posisjon i offentligheten, har han banet vei, og gitt håp og mot til familier og personer i lignende situasjoner.»

Nå har gründeren blitt ambassadør for Menneskeverd med spesielt fokus på likeverd.

– Jeg setter stor pris på å være ambassadør for Menneskeverd. De står for mange av de samme verdiene som også jeg mener det er viktig å jobbe for, og jeg ønsker å bidra til større bevissthet rundt alle barn og unge som er født litt annerledes. Jeg håper de kan få en viktig stemme gjennom meg. Milla har gitt meg stor tro på at alle mennesker, uavhengig av diagnose og egenskaper, skal ha muligheten til å utvikle seg som de individene de er, og bli den beste versjonen av seg selv, sier den ferske ambassadøren.

– Hvordan er det å være denne stemmen og bli en offentlig, kjent person?

– Etter at jeg første gang var i mediene, for to år siden, har jeg frem til i dag fått jevnlige tilbakemeldinger. Henvendelsene kommer både fra foreldre, besteforeldre og særlig mødre med barn som har ulike diagnoser eller barn som har blitt skadet i ulykker og lignende. Jeg har fått høre utrolig mange historier, både vonde og fine, sier han og fortsetter:

– Jeg får hele tiden folks mørke side i fanget, og det er ganske tungt, for det er mange tøffe historier. Men jeg har forsonet meg med det. Den dagen jeg gikk ut offentlig, følte jeg dette var godt for meg og at jeg har funnet en rolle jeg liker. Jeg liker å være den som tråkker litt på, og som ikke bryr meg så mye om hva andre mener. Det viktigste for meg er at Milla, og andre, har en stemme som snakker for dem, sier Aleksander Helmersberg.

 

Foto: Nikita Solenov