Medieklipp Arkiver - Side 5 av 14 - Menneskeverd

Medieklipp

Medieklipp

Kolbergs kamp

 – Det er ikke makt Martin Kolberg viser frem i møtet med Lier kommune. Snarere en avmakt som avler den hjelpeløses sinne.  I årevis har Martin Kolberg kjempet sin dypt private kamp for et verdig liv for sin stedatter og hennes multifunksjonshemmede barn. Det har kostet energi, frustrasjoner, fortvilelse og sinne. Til slutt sprakk det for den


by admin • 13/12/2012
Medieklipp

Hjelp til å leve, ikke dødshjelp

Min opplevelse er at langt over 90 prosent egentlig har bedt om hjelp til å leve, og at de har testet meg for å se om de  betyr noe for meg og om de fortsatt har en verdi. Stein Husebø, overlege og daglig leder ved Verdighetssenteret i Bergen, har ofte fått henvendelser fra pasienter. Husebø


by admin • 30/10/2012
Medieklipp

Abortturisme vekker bekymring i Danmark

Danske kvinner som er misfornøyd med barnets kjønn, kan reise til Sverige for å få gjennomført abort, skriver Dagbladet 21/10. I Sverige har de fri abort fram til uke 18, mens de i Danmark må søke om abort i nemd etter uke 12, som i Norge. På bakgrunn av dette har danske kvinner som er misfornøyd


by admin • 23/10/2012
Medieklipp

Clemet om abort

“Har det skjedd en unnfangelse, fins det et liv, og dette livet vil normalt bli et barn, dersom ingen, med vilje, avbryter livet”, utfordrer Kristin Clemet, leder for tankesmien Civita i sin blogg 26/9. “Det er selvsagt en ubehagelig tanke, men et samfunn som må pynte på sannheten ved å late som om det er


by admin • 27/09/2012
Medieklipp

Ultralyddebatten utsettes

Regjeringen utsetter debatten om tidlig ultralyd, i hvertfall til høsten. Sp vant igjennom med sitt ønske om at forslaget om tidlig ultralyd behandles som en del av en større stortingsmelding verdørende medisinsk etikk og bio-dilemmaer. Andre temaer som ventes diskutert i meldingen er eggdonasjon, ulike sider ved fosterdiagnostikk, genterapi og praksis med forskning på befruktede egg, skriver Vårt


by admin • 21/06/2012
Medieklipp

Godkjente ulovlige aborter

Oslo universitetssykehus utførte ulovlige aborter etter godkjenning av Abortklagenemda. Det vil si aborter etter uke 22, som er øvre grense for å få innvilget senabort av Abortklagenemd. – Dette er veldig alvorlig! Høyst levedyktige barn i mors liv blir fjernet til tross for den beskyttelse barnet har av loven etter uke 22 i svangerskapet, sier


by admin • 07/05/2012
Medieklipp

Tidlig ultralyd – SVs dilemma

Svs sentralstyre flagger ja til tidlig ultralyd. Men en rekke partiveteraner og sentrale SV-medlemmer ber i et brev til landsstyret om at sentralstyrets ja skal avvises og at debatten sendes til landsmøtet, skriver Dagsavisen. Om tidlig ultralyd blir et statlig finansiert tilbud kan avgjøres ved hva SV bestemmer seg for. Skal de fronte kvinnens rett


by admin • 20/04/2012
Medieklipp

Et middel uten målsetting

To hovedargumenter går igjen når våre politikere sier ja til tidlig ultralyd for gravide. Det ene er behovet for trygghet, og det andre er prinsippet om likhet. Hvor er det medisinske grunnlaget for argumentasjonen, spør leder for Norsk forening for Almennmedisin, Marit Hermansen og forsker Guri Rørtveit. Les debattinnlegget i Bergens tidende


by admin • 19/03/2012
Medieklipp

Hvor går grensen?

Tony Nicklinson ble i 2005 rammet av hjerneslag og er idag innelåst i sin egen kropp. Han vil at en lege skal få lovlig rett til å ta livet hans. – Å legalisere aktiv dødshjelp ville være et stort og alvorlig skritt å ta for samfunnet vårt, skriver Morten Horn i dagens VG


by admin • 16/03/2012
Medieklipp

Tidlig ultralyd – en feilprioritering

Det vil være skrikende urettferdig å bruke offentlige ressurser på tidlig ultralyd av friske gravide, fremfor på å forebygge, pleie og lindre sykdom, konstanterer Ingrid Hardang og Olav Fredheim. Les innlegget i Dagens medisin her


by admin • 14/03/2012