Medieklipp Arkiver - Side 9 av 14 - Menneskeverd

Medieklipp

Medieklipp

Hanne fikk flest stemmer

Hanne Aarstad (29) er nyvalgt kirkerådsmedlem i Fredrikstad. Det er første gang i historien at en person med Downs syndrom velges inn i et menighetsråd. Daglig leder i Glemmen menighet, Astrid Stenholt, forteller at i deres sammenheng er alle mennesker likestilt. Les hele saken her.


by admin • 15/09/2011
Medieklipp

Stine ber om større valgfrihet

Forrige uke ble dokumentaren ‘Brev til Jens’ sendt på tv2. Den forteller om at Mari, med nedsatt funksjonsevne, kan leve et normalt liv med jobb og bolig, mens Stine må bo på institusjon. Stine ber Stoltenberg innføre BPA (brukerstyrt personlig assistanse) i alle kommuner. Dette for at personer med nedsatt funskjonsevne kan leve et liv med


by admin • 07/09/2011
Medieklipp

Aktiv dødshjelp – et iskaldt signal til mennesker i en sårbar situasjon

Et av de viktigste spørsmålene i dødshjelpdebatten er hvorvidt det er snakk om pasientens selvbestemmelse eller ei. Er svært syke mennesker, ofte deprimerte og fullt klar over at de utgjør en byrde for slitne pårørende og overarbeidede pleiere, i stand til å ta et selvstendig og upåvirket valg, spør Morten Horn seg. – Vi gir


by admin • 26/08/2011
Medieklipp

Lite foreldrepenger kan føre til flere aborter

Økonomi veier tungt hos en potensiell familie når de skal velge å beholde et barn eller ta abort. Dagens system for foreldrepenger gjør det vanskelig for vanskeligstilte å beholde barnet og gagner kun de ressurssterke. Dagens ordning er dermed i strid med velferdsamfunnets intensjon, mener lege og forsker Anne Eskild. Når flere studier viser at


by admin • 15/08/2011
Medieklipp

Psykisk utviklingshemmede – kun englebarn?

I Morgenbladets artikkel reises spørsmålet om hva som skjer med den offentlige debatten når psykisk utviklingshemmede stort sett fremstilles som glade englebarn.


by admin • 10/08/2011
Medieklipp

Vår dypeste medfølelse

går til de som er berørt av terroraksjonen i Oslo og på Utøya, både de som har mistet sine kjære og de som nå sliter med smerter og vonde minner etter selv å ha blitt rammet. Det å lese og høre de ulike skildringene ryster oss alle, spesielt også å se alle de flotte og


by admin • 03/08/2011
Medieklipp

Abortdebatten fortsetter i Sverige

I Sverige har det i hele sommer pågått en debatt om retten til selvbestemt abort.


by admin • 02/08/2011
Medieklipp

Møt oss på stand i sommer!

I juli måned besøker Menneskeverd mange sommerstevner. Kom gjerne innom å ta quiz på vår stand. Kanskje du blir den heldige vinner av en fantastisk Trek-sykkel? Kontorene i Storgaten er stengt i denne perioden, men åpner igjen i august.


by admin • 29/06/2011
Medieklipp

Senaborter skaper debatt i Sverige

Abortdebatten i Sverige har våknet til liv etter at det er påvist at flere aborterte fostre fortsatt lever etter inngrepet. Det påpekes at dette må ses i sammenheng med den høye tidsgrensen for å ta abort. Julia Kronlig, i partiet Sverigedemokratene, ser det kritiske i at den øvre tidsgrensen for abort ligger så nær tidspunktet


by admin • 17/06/2011
Medieklipp

Elvis i Glada Hudik på NRK1 i kveld kl 21.30

Forrige tirsdag begynte en fantastisk dokumentarserie på NRK1, ”Elvis i Glada Hudik”.


by admin • 07/06/2011