Tema: Hospice

1. Hva er Hospice?
Hospice er en filosofi om viktige verdier ved livets slutt. Hospice er også en selvstendig institusjon. Det har lindrende innsats for uhelbredelig syke og døende mennesker med kort forventet levetid som eneste oppgave. Hospice innebærer livshjelp – der både hjelp til å møte døden og til å leve et verdig liv med lidelsen helt til det er slutt er sentralt. På denne måten er hospice blitt et alternativ til aktiv dødshjelp.

Hospice bygger på en helhetlig omsorgsfilosofi som er basert på kristne grunnverdier. Hele mennesket er i fokus, både det ytre og indre. Hospice-tankegangen kommer fra middelalderen, og det er utarbeidet prinsipper for hospice-arbeidet som har vist seg slitesterke. I middelalderen var hospice et tilfluktssted for pilegrimer og reisende. Det var et hvilested på veien, der alle ble ønsket velkommen. De fikk beskyttelse og pleie til de var i stand til å fortsette reisen. Begrepet hospice kommer fra det latinske ordet ‘hospes’ som betyr ‘fremmed’. Også det engelske begrepet ‘hospitality’  som betyr ‘gjestfrihet’ er relevant her.

Hospicebevegelsens fremvekst
Cicely Saunders regnes som grunnleggeren av den moderne hospice-bevegelsen. Hun ble født i 1918 og utdannet seg både til lege, sykepleier og sosionom. Hennes klare mål var å bedre behandling, pleie og omsorg for alvorlig syke og døende. Saunders startet det første moderne hospice i 1967 i Storbritannia. Hun hentet frem de gamle hospice-verdiene og utviklet hospice-tankene til en ideologi. Dette ble en motkultur til utviklingen i det offentlige helsevesenet.

“Budskapet er dette: Du betyr noe fordi du er deg, og du betyr noe helt inntil det siste øyeblikket av ditt liv. Vi vil gjøre alt vi kan, ikke bare for å hjelpe deg til å dø fredelig, men også til å leve helt til du dør.” Cicely Saunders

Hospice-bevegelsen fikk raskt stor utbredelse. Ulike hospice ble opprettet over hele England. Flere land fulgte med. I 1987 ble palliativ (smertelindrende) medisin godkjent som egen medisinsk spesialitet i Storbritannia. Verdens helseorganisasjon (WHO) har gitt ut informasjon om lindrende behandling, og i dag er det knapt noe land som ikke har hospice-tilbud.

Utviklingen i Norge
På slutten av 1970-tallet var flere norske helsearbeidere på engelske hospice. De tok med seg ideene tilbake til Norge. Mange ildsjeler jobbet, og flere hospice-miljøer utviklet seg parallelt i Norge. Sunniva Hospice i Bergen og Fransiskushjelpen startet med hjemmebesøk. Etter flere år opprettet de dag- og døgnposter. I 1994 startet Seksjon for Lindrende behandling ved Kreftavdelingen i Trondheim sin sengepost. I 1994 startet også Hospice Lovisenberg, knyttet til Lovisenberg Diakonale sykehus. Hospice Sangen i Hamar åpnet høsten 2004.

I Norge i dag eksisterer det fire institusjoner bygget på hospicetradisjonen som benytter hospicebetegnelsen. Disse institusjonene er:

  • Hospice Lovisenberg, Oslo
  • Hospice Sangen, Hamar (dagenhet)
  • Hospice Austjord, Ringerike
  • Hospice Stabekk, Bærum

For oversikt over palliative enheter i Norge, se HER

logo
Menneskeverd mener:

Livshjelp i sluttfasen med god lindrende behandling og empatisk støtte gjennom den naturlige dødsprosess, er selve alternativet til eutanasi.

Les Mer

Relaterte Temaer

logo
Menneskeverd mener:

Livshjelp i sluttfasen med god lindrende behandling og empatisk støtte gjennom den naturlige dødsprosess, er selve alternativet til eutanasi.

Les Mer

Engasjerer dette deg?

Hjelp oss å fremme sakene du synes er viktige.