Tema: Svangerskapsomsorg

1. Hva er svangerskapsomsorg?
Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg. Gravide kvinner med et normalt svangerskap skal få tilbud om konsultasjoner i et ordinært program som skal sikre trygg oppfølging gjennom graviditeten. Dette utgjør minimum åtte konsultasjoner inkludert en ultralydundersøkelse. Tilbudet er gratis, og skal sørge for at kvinnen får råd og veiledning slik at hun og barnet har det best mulig. Resultat av tester og konsultasjoner dokumenteres i Helsekort for gravide (helsedirektoratet.no). Gravide oppbevarer helsekortet selv og får kopi av prøvesvarene. Dokumentasjonen tas med til fødestedet. Ved behov bør gravide få tilbud om ekstra oppfølging utover basisprogrammet.

Helsedirektoratet har laget en oversikt (PDF) over anbefalt innhold i svangerskapsomsorgen.

Det er ikke nødvendig å kontakte lege eller jordmor for å bekrefte graviditeten. Hjemmetesten er like sikker som den legen kan tilby. Ta en telefon til lege eller jordmor for å avtale første svangerskapskonsultasjon så tidlig som mulig. Du bør få timeavtale innen en uke. Du velger selv om du vil foreta kontrollene hos lege eller jordmor. Ta kontakt med den kommunale helsetjenesten for en oversikt over jordmødre i din kommune.

Gravide bør får tilbud om første konsultasjon så snart som mulig og senest en uke etter at hun henvender seg til fastlege eller jordmor for å avtale time. Hensikten med den første samtalen tidlig i svangerskapet er å identifisere behov for veiledning, støtte og for å oppmuntre til sunne levevaner. Helsepersonell bør legge vekt på forhold som kvinnen er opptatt av og ta hensyn til den sosiale og kulturelle konteksten til den aktuelle familien.

Ønsker du å lese mer detaljert om hva de ulike kontrollene inneholder, og i hvilken uke de gjennomføres, kan du lese mer via Helsenorge her. 

Alle gravide som går gjennom et normalt svangerskap, kan velge hvor de ønsker å føde. Du kan lese mer om fødsel og relaterte temaer her.

 

logo
Menneskeverd mener:

Ethvert menneskeliv starter i befruktningsøyeblikket. Da får vi også del i det universelle menneskeverdet. Vi har den samme iboende verdien om vi er fødte eller ufødte, vår alder påvirker ikke vår verdi.

Les Mer

Relaterte Temaer

logo
Menneskeverd mener:

Ethvert menneskeliv starter i befruktningsøyeblikket. Da får vi også del i det universelle menneskeverdet. Vi har den samme iboende verdien om vi er fødte eller ufødte, vår alder påvirker ikke vår verdi.

Les Mer

Engasjerer dette deg?

Hjelp oss å fremme sakene du synes er viktige.