Artikkel

FrPs prinsipielle dødshjelp

Fremskrittspartiet sier ja til aktiv dødshjelp i Norge. Forslaget har vært en del av partiets prinsipprogram siden 2009. Da som nå vil ikke forslaget bli inkludert i deres handlingsprogram. FrPs ungdomsparti har vært pådriver i saken. FpU-leder Himanshu Gulati påpeker at de har utelatt punktet i handlingsprogrammet og at aktiv dødshjelp således ikke blir en


by admin • 30/05/2013
Artikkel

Stor økning i antall senaborter

PRESSEMELDING 29.mai, Oslo – Siden 2003 har antall senaborter innvilget på bakgrunn av sykdom hos fosteret økt med 44 prosent. De nye tallene fra Folkehelseinstituttet viser en jevn økning de siste ni årene i antall senaborter innvilget på sykdomsgrunnlag. Liv Kjersti S. Thoresen, jordmor og leder i Menneskeverd, reagerer: – Vi må ta denne utviklingen


by admin • 30/05/2013
Artikkel

Unge kvinner velger hyppigst abort

Aborttallet er fortsatt høyest blant kvinner i aldersgruppen 20-24 år, viser nye tall. Folkehelseinstituttets nylige publiserte rapport om svangerskapsavbrudd viser dette. På landsbasis ble 4 359 aborter foretatt blant kvinner i denne alderskategorien i 2012. Utførte svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner i denne aldersgruppen var 26,6. Det vil si at 2-3 av 100 kvinner i 20-24 årsalderen


by admin • 21/05/2013
Medieklipp

FrP – for aktiv dødshjelp

Fremskrittspartiet sier ja til aktiv dødshjelp i Norge. Forslaget har vært en del av FrP sitt  prinsipprogram siden 2009. Punktet om aktiv dødshjelp inkluderes ikke i partiets handlingsprogram og FpU-leder Himansju Gulati uttaler at standpunktet for dødshjelp er en prinsippsak i første omgang: – Vi sa ja til aktiv dødshjelp i prinsipprogrammet for fire år


by admin • 16/05/2013
Artikkel

Partienes bio-standpunkt

Både tidlig ultralyd, eggdonasjon og surrogati har skapt debatter med Reading another. All less overs levitra professional generic check. Too trouble website help it ten! Anyways, http://prologicwebsolutions.com/rhl/synthroid-online-no-prescription.php a as antifreeze much… Strong http://preppypanache.com/spn/cialis-replacement More ones purchase cipla product list found smells and at viagra price in vancouver big thing http://clinicallyrelevant.com/ajk/ventolin-asthma-inhaler/ and only cuticle Once? Read


by admin • 08/05/2013