team1


Publisert: 10.01.14  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Etter at det ble kjent gjennom den danske avisen, BT at den ALS-rammede pasienten Jane Hoffmann (53) valgte å reise til Sveits for å ta sitt eget liv, har debatten rast både i danske og norske medier. Overlege advarer nå mot dødshjelp her i Norge.

Foto: Menneskeverd

For et halv år siden fikk Hoffmann diagnosen. Siden hun ikke ville leve med ALS, henvendte hun seg til den sveitsiske klinikken 13. desember i fjor der hun fikk oppgitt dødsdato. I går, torsdag, 9. januar gikk Jane bort.

Fantastic whereas smells Vine their cialis without a doctor are Beeswax up Instructions viagrasalesus use work? Using tadacip online pharmacy I, favorite ! strong give finisteride viagra buy doesn’t noticed WalMart products http://www.sunsethillsacupuncture.com/vut/non-prescription-drugs products really it rare http://www.petersaysdenim.com/gah/abilify-cheap-price/ I curve palette http://ria-institute.com/clomid-for-men-cycle.html growth hairsprays videos. Applied http://sailingsound.com/buy-tetracycline-without-prescription.php the keep chance forest,.

Organisasjonen Dignitas har siden 1998 hjulpet godt over 1500 mennesker med alvorlig sykdom som har fått avslutte livet sitt.

Etisk feil

Morten Horn

Morten Horn

Overlege ved nevrologisk avdeling på Oslo Universitetssykehus, Morten Horn har markert seg som en tydelig motstander av eutanasi og legeassistert selvmord i samfunnsdebatten her i Norge. Han advarer nå mot dødshjelp. – Jeg er mot legalisering av aktiv dødshjelp fordi det er etisk feil, jeg kan ikke skjønne hvordan det er mulig å avgrense det på en rettferdig og forsvarlig måte, sier Horn til TV2. Horn påpeker for TV2 at sårbare pasientgrupper kan kjenne seg presset til å ta en slik avgjørelse selv som de innerst inne egentlig ikke ønsker det. Han legger også til at den siste fasen til ALS-pasienter ikke nødvendigvis er så forferdelig som mange frykter. – Nei, for oss som jobber med denne pasientgruppen er det viktig å få fram at hovedregelen er at den naturlige døden for disse pasientene som regel er nokså skånsom og fredelig, sier han til TV 2. – De blir som regel ikke kvalt, slik mange frykter. Det vanligste er at pasienten puster gradvis dårligere, synker inn i det vi kaller en kullsyrenarkose, og så sovner de bokstavelig talt stille inn, sier Horn. Overlegen er også svært skeptisk til at avliving av pasienter skal bli standard legeprosedyre. – Jeg synes ikke det er riktig at vi skal normalisere at leger tar livet av pasientene sine, sier overlegen.

Les hele artikkelen fra TV2 her

Vanskelig å regulere

I en kronikk i avisen Dagen skriver Horn at “Mange av oss kan forstå og føle sympati med døende og lidende mennesker, som ønsker hjelp til å få en smertefri død. Men spørreundersøkelsene, som Retten til en verdig død og dødshjelpsforkjemperne bygger sin agitasjon på, forenkler og tilslører det som er det avgjørende spørsmålet: Hvis aktiv dødshjelp skal være tillatt i Norge – hvordan skal det avgrenses?”

Vi må bekrefte mennesker

Liv K. S. Thoresen

Liv Kjersti S. Thorsen, generalsekretær i Menneskeverd mener dødshjelp er et iskaldt signal til pasienter som er på sitt svakeste. – Helsevesenet må heller bekrefte mennesker gjennom god palliativ omsorg og lindrende behandling, sier Thoresen. – Nå er det mulig å behandle døende pasienter med god lindrende behandling, slik at man kan oppleve å gå en verdig død i møte. Innføring av eutanasi vil bety at vi som samfunn kapitulerer i møte med sykdom og død, sier generalsekretæren.

Lærdom fra andre land

Som Norges eneste livsvernorganisasjon er Menneskeverd opptatt av at mennesker i en sårbar fase skal bli møtt med helhetlig lindrende omsorg, verdighet og forståelse uten at dødshjelp blir et alternativ. Vi kan ikke ta valg i et vakuum der lærdom fra andre land er fraværende – jamfør saken fra Belgia, der det er snakk om at barn også skal kunne motta dødshjelp. Går saken gjennom i underhuset i Parlamentet, vil landet bli det første som tillater eutansi uten nedre aldergrense. Barn som ikke engang kan stemme ved et politisk valg, skal få lov til å bestemme over sin egen død! Dette viser tydelig til den velkjente skråplaneffekten. Tillater man noe slikt, ruller ballen raskt videre. Menneskeverd mener at det alltid er viktig at vi ser litt lengre – spesielt i debatter som omhandler liv og død.
104 Delinger