team1


Publisert: 18.02.16  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Justisdepartementet har åpnet for at fosterreduksjon er innenfor dagens lovverk. Kvinner kan dermed abortere friske tvillinger. Dette har fått organisasjonen Menneskeverd og mange tvillingforeldre til å reagere sterkt.

I 2014 fortalte NRK at abortlovgivningen var uklar om hvorvidt det var tillatt å abortere en frisk tvilling eller ikke. Bakgrunnen for denne forvirringen var at det kom frem at flere kvinner reiste til utlandet for å gjennomføre en såkalt fosterreduksjon. I tillegg kom det frem at praksisen også forekom i Norge. Fra 2002 til 2014 ble det utført 39 fosterreduksjoner her i landet. Da saken kom opp, lovte Helse- og omsorgsminister, Bent Høie, å ta dette videre. Nå, to år senere har lovavdelingen i Justisdepartementet vurdert at lovgivningen åpner opp for en slik praksis også før 12. uke i svangerskapet.

Reagerer sterkt på tvillingabort

Generalsekretær i Menneskeverd, Liv Kjersti S. Thoresen, er rystet over svak og manglende saksgang i en så etisk vanskelig sak. Dette er noe Stortinget bør ta stilling til, mener hun.

– At et så alvorlig spørsmål som dette skal avgjøres alene av Justisdepartementet er betenkelig. Sakens alvorlighetsgrad tilsier at den bør vært sendt på høring og behandlet i Stortinget som andre saker med samme karakter. Det overrasker meg at helseministeren godtar denne forenklede formen for behandling av en så kompleks sak, sier hun.

Her må flere på banen, mener hun.

– Hva tenker de medisinske fagmiljøene om dette? Vi vet at det er 15 prosent risiko for at gjenlevende tvilling spontanaborteres. Dette handler ikke bare om juss, men om større medisinsk-etiske spørsmål. I tillegg vet vi lite om hvilke langtidsvirkninger dette har på kvinner og gjenlevende barn, sier Thoresen.

Etter at meldingen ble offentlig kjent i går, har det satt sinnene i kok hos tvillingforeldre i sosiale medier over hele landet.

– Det er mange med oss som synes dette er helt absurd og etisk forkastelig. Vi vet at dette ikke var intensjonen til abortloven da den kom i 1975, da fosterreduksjon ikke eksisterte som medisinsk mulighet, sier Thoresen.

Hun stiller seg undrende til flere av formuleringene i tolkningsuttalelsen fra departementet.

– Hva mener man med at “Vi kan heller ikke se at adgang til fosterreduksjon svekker det vern fosteret har. Fosterreduksjon åpner for at fostre som ikke ønskes bort, kan beholdes”? Det henger ikke på greip, sier hun, og fortsetter:

– Uttalelsen siterer også Grunnlovens paragraf 93, første ledd, som sier at “Ethvert menneske har rett til liv”. Det er godt at de har med denne paragrafen, men hvordan kommer dette til syne ellers i dokumentet og i praksis? spør Thoresen.

 

Thoresen_presse_alvorlig

Liv Kjersti S. Thoresen synes departementets vurdering er etisk uholdbar. Foto: Anders Kjøndal

Generalsekretæren mener vi nå heller må rette fokuset på tilrettelegging.

– Vi må heller satse på å styrke velferdsordningene for flerlingforeldre slik at vi kan forebygge at fosterreduksjon blir ”løsningen” på et eventuelt sosialt problem. Flere politiske partier har fremmet forslag om å utvide permisjonstiden ytterligere for foreldre som venter tvillinger eller flerlinger. Dette er gode tiltak vi må støtte opp under, sier Thoresen.

LES OGSÅ: Fosterreduksjon – en uhyggelig praksis

Tvillinger opplever sorg over tapt tvilling

Ingun Ulven Lie er daglig leder i Tvillingforeldreforeningen (TFF), som er en landsomfattende organisasjon for foreldre med barn født ved flerbarnfødsel, og en støtteorganisasjon for flerlinggravide. De arbeider blant annet for å å fremme politiske saker som berører flerlingfamiliene.

Ulven Lie forteller at Justisdepartementets avgjørelse kom brått og overraskende på organisasjonen.

– Vi har ikke noe formell uttalelse på dette før vi får landet dette på vårt styremøte i mars. Hittil har vi støttet oss på anbefalingen om at dette kun skal gjelde i de tilfellene der det ene fosteret viser utviklingsavvik og ikke har mulighet til å bli ført frem. Denne muligheten som lovavdelingen nå godkjenner har vi ikke vært klar over, sier Ulven Lie.

Ingun Ulven Lie

Ingun Ulven Lie er daglig leder for Tvillingforeldreforeningen i Norge med 2500 medlemmer. Foto: Privat

Hun tror praksisen ikke hadde hatt grobunn hvis myndighetene hadde lagt bedre til rette for permisjonsomsorgen for flerlingforeldre.

Vet dere noe om hvilken effekt tvillingaborter har på kvinner?

– Det vet vi lite om foreløpig. Derimot vet vi at mange tvillinger og foreldre opplever det svært sårt og vanskelig å vite at det skulle vært to i stedet for en. Man savner gjerne den ene tvillingen ved høytider og merkedager som bursdag, jul, skolestart også videre. Foreldrene vet at det egentlig skulle vært ett barn til ved den andres side i slike anledninger. Det er savn som alltid vil være der, avslutter Ulven Lie.

LES OGSÅ: – Legen spurte om vi ville redusere antall fostre

 

Hva er fosterreduksjon?

  • Et inngrep der man fjerner ett eller flere fostre, mens det eller de gjenværende fostrene kan utvikle seg videre.
  • Den vanligste prosedyren er å sprøyte kaliumklorid (eller sterk saltoppløsning) inn i hjertet til det utvalgte fosteret. Det er ofte det svakeste eller sykeste fosteret som velges. Dersom alle er friske velger man det fosteret som er tryggest å stikke i.
  • Inngrepet medfører en viss risiko for at også gjenværende fostre kan abortere.
  • Nå har Justisdepartementets lovavdeling slått fast at også friske fostre kan fjernes før uke 12. Etter uke 12 kan de fjernes på grunnlag av kvinnens helse eller livssituasjon.
  • Det ble utført 39 fosterreduksjoner i Norge fra 2002-2014. I de fleste tilfellene var ett av fostrene sykt.

Kilde: Helsedirektoratet og Helsedepartementet

 

4K Delinger