team1


Publisert: 28.08.18  Skrevet av: Maria Elisabeth Selbekk, Informasjonsansvarlig

Lederen for Unge Venstre vil ha fri abort frem til 24. uke. – Hårreisende forslag. Vi kan gjøre livreddende behandling på barn ned i 22. uke, sier kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd. 

Sondre Hansmark, leder for Unge Venstre ønsker å tøye den selvbestemte abortgrensen til 24. uker. Under ungdomspartiets Landsmøte 26.-28. oktober vil han legge frem forslaget om å endre grensen fra 12 til 24 uker. Med andre ord en dobling av grensen slik den er i dag. Hansmark begrunner valget sitt på følgende måte: «Vi mener vi må sette et fosters moralske verdi til når det kan begynne å føle, når det kan føle smerte, ubehag,» sier han til avisen Vårt Land.

Katastrofalt prinsipp
Å knytte det å kunne føle opp mot livsrett og menneskelig moralsk status er på kollisjonskurs med samfunnets vedtatte politikk, medisinen og vår felles forståelse av hva et menneske er, mener kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd, Maria Victoria Aanje.

Aanje mener forslaget til Sondre Hansmark bør skrinlegges snarest.

– Det er opplagt at et slikt filosofisk prinsipp fort blir uholdbart. I sin ytterste konsekvens vil en slik logikk være faretruende for mennesker som i dag enten ligger på respirator eller har diagnoser som innebærer at man ikke har evnen til å føle smerte.

Aanje mener den unge politikeren har lagt fra seg sine etiske refleksjoner på hylla, og er ikke oppdatert på kunnskap om fosterets utvikling. Hun viser til at overlege Hans Jørgen Stensvold ved Rikshospitalets nyfødtavdeling avviser påstanden om at foster ikke kan føle før uke 24, og mener han har hele det medisinske fagmiljøet med seg i at dette faktisk er feil.

– I uke 24 er veier fosteret 650 gram og er rundt 30 cm langt. Rundt denne tiden blir lungene funksjonsdyktige, sier Aanje.

Illustrasjonsfoto i toppen av saken viser et foster som er 24 uker.

LES OGSÅ: Fosterets utvikling

Kan redde barn ned i uke 22
Aanje mener det er svært problematisk å skulle tøye grensene for abort slik Hansmark nå gjør.

– Forslaget om ny abortgrense tråkker over grensen for dagens senabort (22 uker), og krysser grensen for når vi kan redde liv utenfor livmoren. Helsepersonell kan i praksis ende opp med å sette inn alle ressurser på å redde et barn i uke 23 på det ene rommet, og abortere et annet jevngammelt barn på et annet. Dette viser hvor tragisk og lite gjennomtenkt forslaget er.

Ettersom man får tilgang til mer og detaljert informasjon om fosterets arveanlegg etter 12. uke, frykter hun at en senere grense for abort vil føre til økende sortering av barn med egenskaper og diagnoser kvinnen ikke ønsker.

– Den ordinære ultralyden i uke 18 avslører blant annet kjønn. Du skal ikke se bort ifra at en utenkelig grunn som å velge bort en gutt fordi man ønsker en jente, kan bli et faktum dersom selvbestemmelsesretten gjelder inntil midten av andre trimester.

Flere ungdomspartier tøyer grensen
Både AUF og FpU har gjort liberaliseringer når det gjelder grenser for selvbestemt abort. FpU gikk inn for å øke grensen til 18. uke på sitt Landsmøte i april. AUF har enstemmig vedtatt samme grense i sitt sentralstyre, og venter nå på å legge frem forslaget på sitt Landsmøte som finner sted 18.-21. oktober.

LES OGSÅ: Menneskeverd skrev nylig et innlegg mot AUF sitt abort-forslag i Vårt Land. Du kan lese innlegget her

 

3K Delinger