Tema: Selektiv abort

Seleksjon og sortering er termer som blir benyttet når et barn blir valgt bort grunnet spesifikke egenskaper. Barn som i utgangspunktet var ønsket, blir abortert på bakgrunn av årsaker som sykdom, en diagnose, kjønn eller andre egenskaper hos fosteret.

Abort på bakgrunn av egenskaper

Paragraf 2c i abortloven gir kvinnen mulighet til abort på grunn av avvik og sykdom hos fosteret, etter uke 12. Dette innebærer en vurdering av menneskers egenskaper og sortering på bakgrunn av egenskaper og diagnoser. I dag blir blant annet Down syndrom vurdert som så alvorlig at det innvilges abort fra uke 12 og helt opp til levedyktig alder.

Ved dagens abortlov og paragraf 2c åpner vi opp for at mennesker som ikke er funksjonsfriske, blir fratatt muligheten til å vokse opp. Dette bidrar til å bygge et samfunn som ikke dyrker mangfoldet, men snarere luker bort de som er annerledes.

En slik paragraf i abortloven er et tydelig signal om hvordan samfunnet ser på funksjonshemmede og annerledeshet. Dette er i praksis diskriminering og en gradering av menneskeverdet. Vi reagerer på denne uretten. Menneskeverd arbeider for at vårt samfunn skal ha plass til alle, og for at foreldre kan stole på at samfunnet stiller opp, slik at de kan våge å bære frem barnet sitt.

RESSURSER: Menneskeverds temaark om fosterdiagnostikk

Relaterte Temaer

  • Forskning
  • Nyttige Lenker
Tittel Beskrivelse
”Det er altid en dejlig dag, når man har haft et barn med Downs syndrom på besøg i ambulatoriet” KRONIKK i Ugeskriftet.dk (DK) av Lisbeth Hoffmann. - Undersøgelsesmetoden for Downs syndrom betyder at, der ofres 1-3 raske fostre/børn pr. barn med Downs, man fanger. OBS! Koster 50,00 DKK.
Det forventes at funn av kromosomfeil følges opp med en abort DEBATT: Hva med selve diagnostikken – hvor stor er friheten til å velge den bort?
Blogg av Siri Fuglem Berg (om et barn født med trisomi 18)
3 Delinger