Medieklipp

Ikke som å luke i hagen

Ingen ønsker å kritisere gravide og par som benytter fosterdiagnostikk og selektiv abort. Tekst: Morten Magelssen – Lege, medisinsk etiker og forfatter av boken Menneskeverd i klinikk og politikk Foto: Privat (Thomas Magelssen, 3 1/2 år) I sin iver etter å forsvare fosterdiagnostikkens sortering av Downs syndrom overser Aksel Braanen Sterri i sitt essay i Morgenbladet 10.


by Maria Victoria • 31/10/2014
Artikkel

Kvinner søker abort fordi prevensjonen sviktet

Ny studie viser at hele fire av ti kvinner som søkte om abort hadde brukt prevensjon. Det er trolig at økt tilgjengelighet til riktig prevensjon vil redusere antall aborter.  Kilde: NTB – Tallet på kvinner som blir gravide på tross av at de bruker prevensjon, er høyere enn man skulle ønske, sier Julie Lid til


by Maria Victoria • 24/10/2014
Artikkel

Skuffet over at engangsstøtten til gravide er glemt

Menneskeverd mener regjeringen ikke har holdt det de lovte i samarbeidsavtalen 2013. Engangsstønaden til gravide er ikke økt ytterligere.  Samarbeidsavtalen fra høst 2013 fastslo en økning en engangsstønad for gravide uten fast inntekt. Hittil har regjeringen økt dette med skarve 3000 kroner, noe som bare er en symbolsk sum. Hvor langt rekker 3 230 kroner


by Maria Victoria • 09/10/2014
Artikkel

Fortsatt abort på levedyktige barn?

For å være sikker på at vi ikke aborterer levedyktige fostre, må øvre grense settes til 21 uker, ikke 22 slik departementet foreslår. Tekst: Liv Kjersti S. Thoresen – generalsekretær i Menneskeverd For et par år siden varslet helse­personell ved flere fødeavdelinger om ulovlige sene aborter der barna viste livstegn i opptil ­flere timer. Derfor


by Maria Victoria • 01/10/2014
Artikkel

Endelig – 10 000 medlemmer

Etter rekordverving av nye medlemmer i sommer har Menneskeverd endelig rundet 10 000 medlemmer.  Tekst: Maria Victoria Kjølstad Aanje  Foto: Tina Rensel  Illustrasjon: iStock Hurra! Etter en vellykket sommerkampanje der engasjerte medarbeidere vervet 772 nye medlemmer, noe som er ny rekord i organisasjonens historie, har Menneskeverd for første gang rundet 10 000 medlemmer. Ved årsskiftet 2013-14 hadde vi


by Maria Victoria • 01/10/2014