team1


Publisert: 15.11.16  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

En ny rapport viser at 2022 mennesker fikk hjelp til å ta sitt eget liv i Belgia i 2015. Det er det høyeste tallet siden aktiv dødshjelp ble innført for 14 år siden. 

I løpet av 13 år har man vært vitne til en markant økning av antall tilfeller av aktiv dødshjelp i Belgia. Da praksisen ble innført i 2002 var det 24 personer som fikk hjelp til å ta sitt eget liv. Den nye og syvende rapporten som dokumenterer praksisen i landet, viser en sterk økning. I fjor ble 2022 personer tatt livet av. Totalt har 12 762 personer har fått hjelp til å ta sitt eget liv i Belgia etter at dødshjelp ble legalt, konkluderer rapporten.

Ikke-dødelige diagnoser

15 prosent av tilfellene gjaldt ikke-dødelige sykdommer, som tap av syn og hørsel, begrensninger i bevegelse eller hjerteproblemer. Den mest vanlige årsaken var kreft. Men det har også vært en økning av mennesker som lider av demens. Pasienter som opplevde «flere lidelser» sto for nesten ti prosent av tilfellene.

– Den glatte skråningen som Belgia gikk ut på i 2002 blir mer og mer synlig. I dag er det akseptert at man tilbyr aktiv dødshjelp til personer som er helt frisk fysisk, men lider av psykiske lidelser, sier Sophia Kuby, direktør for EU til Advocacy til ADF International. 

LES OGSÅ: 17-åring fikk aktiv dødshjelp

Liberalt regelverk

The Belgian Act on Euthanasia fra 2002 tillater eutanasi og legeassistert selvmord, og krever kun at pasienten må være “i en medisinsk ‘nytteløs’ tilstand av konstant og uutholdelig fysisk eller psykisk lidelse som ikke kan lindres, som følge av en alvorlig og uhelbredelig lidelse forårsaket av sykdom eller ulykke.”

Belgia er siden februar 2014 det første landet i verden som tar i bruk eutanasi og legeassistert selvmord uavhengig av pasientens alder. Det betyr at det ikke lenger finnes noen nedre aldersgrense for hvem som kan få ‘dødshjelp’, og selv barn som samtykker får nå lov til å avslutte sitt eget liv dersom de er døende og «lider uutholdelig».

LES OGSÅ: Inviterte til fest – fikk dødshjelp