team1


Publisert: 30.08.18  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

På tide å løse opp abortfloken med en ærlig erkjennelse om at dette er over streken? 

Gjennom de siste dagene har vi vært vitne til at tre ungdomspartier ønsker å tøye grensen for selvbestemt abort ytterligere. AUF og FpU vil øke til 18. uke i svangerskapet. Unge Venstre med Sondre Hansmark i spissen går enda lengre og ønsker å doble den selvbestemte grensen for kvinner – helt til uke 24. Da veier fosteret rundt 650 gram og er 30 cm langt. Drøyt? Ja, utvilsomt.

LES OGSÅ: Hårreisende abortforslag fra AUF

Rystende
Hansmark begrunner avgjørelsen sin med at kvinners rettigheter må veie tyngst, og at vilkåret som indikerer at fosteret er et menneske med moralsk status oppfylles først når fosteret kan føle smerte og ubehag – og den grensen mener han går ved uke 24. Mye tyder på at den unge politikeren har lagt fra seg sine etiske refleksjoner på hylla. Han har heller ikke lest seg godt nok opp på medisinsk fakta. Overlege Hans Jørgen Stensvold ved Rikshospitalets nyfødtavdeling avviser nemlig påstanden om at foster ikke kan føle før uke 24, og mener han har hele det medisinske fagmiljøet med seg i at dette faktisk er feil.

Å knytte det å kunne føle opp mot livsrett og menneskelig moralsk status er på kollisjonskurs med samfunnets politikk, medisinen og vår felles forståelse av hva et menneske er. I sin ytterste konsekvens vil en slik logikk være faretruende for mennesker som i dag enten ligger på respirator eller har diagnoser som innebærer at man ikke har evnen til å føle smerte. Det er opplagt at et slikt filosofisk prinsipp fort blir uholdbart.

Faksimile fra VG.

Detaljert kunnskap
Etter 18. uke skal det foreligge særlige tungtveiende grunner for å få innvilget en senabort som i dag er satt til 22 uker (21+6 dager), ettersom grensen for å redde levedyktige barn utenfor livmoren er like ved. En tysk undersøkelse fra 2013 viste at fostre på 23 uker overlevde i 80 prosent av tilfellene og hadde også forbausende få skader. Prosessor i barnesykdommer, Ola Didrik Saugstad ser ikke bort ifra at grensen for når man kan redde et foster vil bli lavere etterhvert som medisinen utvikler seg. Det er et paradoks at man 40 år etter abortloven trådte i kraft, nå foreslår et senere tidspunkt for abort, når man på samme tid har fått mer og detaljert kunnskap om hvor komplekst og utviklet fosteret er fra et tidlig stadium. Den rimelige logikken burde vært at abortgrensen heller burde innskrenkes.

Et menneske
Som mamma til to gutter har jeg opplevd å få kjenne spark, hikking, bevegelser og rotasjoner – allerede fra uke 18. Da ble klærne mine også for små, så jeg strenet inn på Mamma-avdelingen på H&M for å kapre noen busker som var større i livet. Rundt denne tiden var jeg også på ordinær ultralydundersøkelse der jeg kunne glede meg over å få vite kjønn, se den krumme og perfekte miniatyr-ryggraden, oppdage de fire hjertekamrene og høre det lille hjertet som slo intense slag i minuttet. Første gang husker jeg jordmoren smilte og sa at jeg kom til å få en aktiv gutt fordi han roterte og beveget seg så intenst i magen. På skjermen som hang over meg, så jeg den gang konturene av en skapning som levde. Det var så tydelig et menneske. Med disse erfaringene i kroppen stiller meg uforståelig til Hansmark sin avgjørelse om at det bør være juridisk og moralsk adgang å ta bort et barn på dette stadiet.

Belastende for kvinnen
Skal man utføre en abort i denne tiden av svangerskapet, er man nødt til å sette i gang fødselen og føde barnet dødt. Fødselen kan være svært smertefull for mor. Det er ingen tvil om at det er knyttet stor psykisk belastning til en slik prosess selv om man i utgangspunktet ikke vil beholde. Det er sterkt problematisk om samfunnet legger et slikt ansvar over på kvinnen alene. Man har nemlig god grunn til å tro at dersom man gir slipp på 12-ukers-grensen, vil flere kvinner ende opp med å gjennomføre abort på et senere tidspunkt. Antall uker med selvbestemmelse påvirker abortraten. Å relativisere en bestemmelse om abort i uke 24 sender et signal om at samfunnet fraskriver seg etisk dypt vanskelige spørsmål som angår livsrett og menneskeverd.

LES OGSÅ: Provoserende abortforslag fra lederen i Unge Venstre

Skrinlegg forslaget 
Det er positivt at så mange engasjerer seg i denne saken, og mener at Hansmark nå tråkker over en grense som ikke bør krysses. Flere aviser har de siste dagene tatt til ordet for at forslaget bør skrinlegges. Retten til liv er den viktigste menneskeretten av dem alle. Den retten mener vi i Menneskeverd at alle bør inneha – også de minste av oss som befinner seg i mors mage og som ikke kan tale sin egen sak.

Det vil være klokt av UV-lederen å lese seg opp på hvor utviklet det lille mennesket i mammas mage er fra et tidlig stadium, moderere seg og slik løse opp floken han har viklet ungdomspartiet inn i.

Dette innlegget sto på trykk i VG torsdag 30. august. 

44 Delinger