team1


Publisert: 02.10.18  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Under KrFU sitt landsmøte i slutten av september vedtok ungdomspartiet at de skal jobbe for en lov som sikrer fosteret rett til liv. 

I 2016 vedtok et flertall på landsmøtet til KrFU at kvinnen skulle ha det siste ordet i spørsmålet om abort. Menneskeverd uttrykte den gang en skuffelse over at ungdomspartiet opphevet et viktig menneskeverd-prinsipp og en kjernesak som har engasjert mange unge mennesker inn i KrFU. På Landsmøtet på Gardermoen helgen 21.-22. september i år opphevet partiet dette eksisterende vedtaket og gikk inn for å sikre fosteret rett til liv.

Vedtaket var et forslag fra KrFU-Rogaland og fylkesleder Jonas Andersen Sayed. Han er glad for at flertallet snudde i dette spørsmålet.

– Dette var svært gledelig. Jeg synes det er bra at KrFU så tydelig sier at vi ønsker en lov som sikrer fosteret rettsvern. Dagens abortlov er ikke god nok fordi den ikke tar hensyn til menneskeverdet, som vi mener er ukrenkelig fra unnfangelse til død, sa Sayed til avisen Dagen i forrige uke.

Det var et stort flertall som gikk inn for det nye vedtaket. Opptelling av stemmene var derfor unødvendig. KrFU er nå det eneste ungdomspartiet i Norge som sier nei til selvbestemt abort. Landsmøtet sa også nei til assistert befruktning denne helgen.

Positiv helomvending

– Det er positivt å registrere at KrFU nå har gjort en helomvending i abortspørsmålet, sier Maria Elisabeth Selbekk, informasjonsansvarlig i Menneskeverd.

Selbekk understreker viktigheten av å kommunisere tydelig i saker som angår abort.

– Det kan fort bli vanskelig å fronte og jobbe for en bedre livsvernpolitikk på den ene siden når man samtidig åpner opp for selvbestemt abort på den andre siden. Det fører til utydelige signaler om hvor partiet egentlig står plassert i menneskeverd-spørsmål. KrFU har nå gjort en tydelig helomvending, og det tror jeg de tjener på i det lange løp, sier Selbekk.

Hun sier at det er nødvendig at noen tar fosteret i forsvar og formaliserer dette tydelig i sitt politiske program.

– Slik situasjonen er i dag står alle andre partier bak dagens abortlovgivning der kvinnen har det siste ordet frem til 12. uke i svangerskapet. At vi har et ungdomsparti som nå gjør det motsatte, nemlig taler fosterets sak og fremmer retten til liv fra befruktningen av, tror jeg er med på å skape mot hos andre unge alliansepartnere som også ønsker et styrket rettsvern for de minste blant oss. Den symbolske funksjonen ungdomspartiet har, er viktig og nødvendig, mener Selbekk.

Bilde til denne saken viser leder for KrFU, Martine Tønnesen. 

 

 

 

384 Delinger