Tema: Assistert selvmord – Sveits

Hva er assistert selvmord?

Assistert selvmord er en form for ‘aktiv dødshjelp‘, som kun praktiseres i Sveits på grunn av et ‘hull i lovverket’. Eutanasi er derimot forbudt i Sveits. Fordi assistert selvmord ikke er vedtatt ved lov, er det heller ingen lovmessige kriterier for hvilke pasient-grupper som kan søke om slik assistanse.

Assistert selvmord, og ikke «legeassistert» selvmord, viser til helsepersonellets rolle i vedkommendes selvmord. I Sveits må legen undersøke pasienten og skrive ut medikamentene, men er ikke til stede under selve selvmordet, og følger ikke pasienten opp på annen måte heller. I stedet er det frivillige fra ‘Retten til død’-organisasjoner som er tilstede og hjelper pasienten å ta sitt eget liv. Organisasjonene opererer med sine egne kriterer for hvem som får assistert selvmord.

LES OGSÅ: Flere reiser til Sveits for å dø

logo
Menneskeverd mener:

Livshjelp i sluttfasen med god lindrende behandling og empatisk støtte gjennom den naturlige dødsprosess, er selve alternativet til eutanasi.

Les Mer

Relaterte Temaer

logo
Menneskeverd mener:

Livshjelp i sluttfasen med god lindrende behandling og empatisk støtte gjennom den naturlige dødsprosess, er selve alternativet til eutanasi.

Les Mer

Engasjerer dette deg?

Hjelp oss å fremme sakene du synes er viktige.