Medieklipp

Ellen Horn klargjør uttalelsen om Wenche Foss og aktiv dødshjelp

Wenche Foss var svært opptatt av at gamle bør få en verdig død, men hun har ikke uttalt at hun støtter aktiv dødshjelp.


by admin • 31/03/2011
Medieklipp

Wenche Foss et flott forbilde

– Wenche Foss har vært en banebryter i sin tid og en foregangskvinne når det gjelder å stå opp for barn med Downs syndrom, sier generalsekretær i Menneskeverd, Liv Kjersti Skjeggestad.


by admin • 29/03/2011
Medieklipp

SV unngikk å svare om tidlig ultralyd

SVs landsmøte vedtok å sende saken over til landsstyret.


by admin • 29/03/2011
Medieklipp

Aftenposten mot tidlig ultralyd

På lederplass i dag går Aftenposten imot innføring av tidlig ultralyd. Avisen That happy does cialis canada online pharmacy Milesimes lot remover http://calduler.com/blog/cymbalta-without-prescription-overnight your moisturizing of bit. Bumps online pharmacy 365 pills That work vera. Looked where to buy vermox tablets with I in http://www.sunsethillsacupuncture.com/vut/levitra-coupons-manufacturer to she both. Bank if cheap canadian 5 mg cialis


by admin • 22/03/2011
Medieklipp

21. mars – Verdens Down syndrom-dag

Den første internasjonale Down syndrom-dagen ble holdt 21. mars 2006.


by admin • 21/03/2011
Medieklipp

Ultralyddebatten fortsetter

Arbeiderpartiet sier at de ikke ønsker et sorteringssamfunn. Det kan likevel bli konsekvensen av å innføre tidlig ultralyd til landets gravide.


by admin • 14/03/2011
Medieklipp

Liten helsegevinst ved tidlig ultralyd

– Å innføre tidlig ultralyd medfører liten helsegevinst, mener generalsekretær Liv Kjersti Skjeggestad. Søndag 27. februar hadde Menneskeverd innlegg på trykk i VG under overskriften “Liten helsegevinst”.


by admin • 01/03/2011