Tema: Gravid og usikker?

Når du blir gravid og det ikke er planlagt
Det er omveltende å få vite at man er gravid, uansett om det er planlagt eller ikke. En uplanlagt graviditet kan særlig oppleves som en påkjenning ettersom man ikke hadde noen planer om å få et barn i eksisterende livssituasjon. Mye følelser og mange tanker skal sorteres på kort tid.

Loven om Svangerskapsavbrudd i Norge sier i paragraf 2 at «Fører et svangerskap til alvorlige vansker for en kvinne, skal hun tilbys informasjon og veiledning om den bistand som samfunnet kan tilby henne. Kvinnen har krav på råd for selv å kunne treffe det endelige valg.» 

Det hviler med andre ord et ansvar på samfunnet for å sikre at kvinnen som står midt i en situasjon der hun har blitt uplanlagt gravid, får hjelp til å se sin egen situasjon og gis mulighet til å få bistand dersom hun ønsker dette. Ofte kan man bli «blind» for de ressursene man besitter i seg selv og gjennom eget nettverk – venner og familie. Kanskje det vil være lettere å sortere tanker, følelser og lande på et valg dersom man får veiledning til å se «hele bildet» og situasjonen man faktisk står i? Selvbestemmelsen blir bare reell dersom man har et godt informasjonsgrunnlag å ta sin avgjørelse ut ifra.

Oppsøk veiledning
Menneskeverd driver ikke med rådgivning innenfor svangerskap, men vi råder enhver kvinne (og partner) til å ta kontakt med egen lege, helsepersonell og veiledningssentra der man kan innhente kunnskap, informasjon om hva man har krav på av sosial og økonomisk støtte. Ikke minst er en åpen og ærlig samtale viktig for å kunne håndtere situasjonen på best mulig måte. Har du noen trygge personer i ditt personlige nettverk eller i din nære familie som du stoler på og kan ha en fortrolig samtale med, så oppsøk gjerne denne personen. Det aller viktigste er at du ikke står alene, men får støtte i en utfordrende periode.

Stiftelsen Amathea er en helsetjeneste som tilbyr gratis veiledning til kvinner, menn og par som er blitt uplanlagt gravide. Amathea har slik veiledning som sin hovedoppgave, og du/dere kan snakke med en profesjonell veileder. Amathea har kontorer over hele landet med tilbud til alle som trenger det. Kan kontaktes på e-post, telefon og chat. Telefon: 815 32 005 hverdager kl. 08.00-20.00. Du kan også klikke deg inn på deres hjemmeside her.

Organisasjonen «I mammas mage» består av en liten gruppe frivillig engasjerte mennesker med et stort hjerte for barnet i mammas mage. På sine hjemmesider skrive de følgende: «Trenger du en å prate med om hverdagen, graviditeten og det å bli mamma? Lurer du på praktiske ting som rettigheter, kontakt med NAV osv.? Vi ønsker å gå sammen med deg gjennom svangerskapet, og frem til barnet begynner i barnehagen. Du og din kontakt blir enige om hvor, og hvor ofte dere møtes.»

Dette nettverket ønsker å støtte deg i valget om å beholde og bære frem barnet ditt. «I mammas mage» er et gratis tilbud, og de er ikke et faglig rådgivningsorgan. Gjennom samtaler og medvandring med gravide ønsker «I mammas mage» å hjelpe deg til å beholde barnet. De kan være behjelpelig med en «reservebestemor» som den gravide og barnet kan få støtte hos. De vil også bistå deg med å finne nødvendig utstyr og hjelpe deg med praktiske ting. Her finner du all kontaktinformasjon til organisasjonen og veilederne.

Hva med deg som mann og partner?
Kvinnen vil alltid ha det endelige juridiske valget når det kommer til spørsmålet om svangerskapet skal fortsette eller avsluttes. Det betyr likevel ikke at du som mann ikke trenger å gå aktivt inn i prosessen. Ta grep om din egen livssituasjon. Det er viktig at også du som mann er godt informert om dine valgmuligheter og at du også oppsøker råd – gjerne alene.

På Amathea sine nettsider lister de opp noen gode råd for hva man som mann bør gjøre i situasjonen som er oppstått. Noen av stikkordene er følgende: 1. Lytt og snakk med henne. 2. Ikke steng henne ute. 3. Bevar fatningen.  Hun trenger din støtte. 4. Snakk med andre som er nær dere og som du stoler på. 5. Få oversikt.  Skaff deg kunnskap og god rådgivning om alle fordeler og ulemper i valget mellom graviditet og abort. God kunnskap er basis for den beste beslutningen. 6. Vær ærlig. Vær tydelig på at du er der for henne – men vær også tydelig både på hva du føler og hva du kan bidra med fremover.

Du kan lese mer om dine rettigheter og plikter på Amathea sine sider her.

Reform – ressurssenter for menn driver hjelpetilbud spesielt for menn og fokuserer særlig på gutters og menns livssituasjon, utfordringer og behov. Du kan ta kontakt med mannstelefonen og snakke med en erfaren rådgiver om din situasjon. Hvis du trenger juridisk hjelp kan du ta kontakt med Reforms telefon for juridisk rådgivning som betjenes av advokater. Mannstelefonen: 22 34 09 60 hverdager kl. 17.00-20.00. Klikk deg gjerne inn på deres hjemmeside her.

Mannens rettigheter og plikter hvis hun velger å fullføre svangerskapet

  • Bidra aktivt i beslutningen så din stemme kan telle med i hva som som skal skje fremover. Det enkleste er om dere er enige om dette på forhånd. Her er noen hovedregler for hva som gjelder hvis hun velger å fullføre graviditeten:
  • Hvis dere er gift får du automatisk alle farsrettigheter og foreldreansvar for barnet
  • Hvis dere er samboere må du gi beskjed til myndighetene om at du aksepterer farskapet. Foreldre som bor sammen når farskapet etableres, får felles foreldreansvar for felles barn
  • Hvis dere ikke er gift/samboere kan du akseptere farskapet og hvis dere er enige få samværsrett til barnet. Du kan bestemme om du vil akseptere farskapet både før og etter fødselen
  • Du kan velge å akseptere farskapet selv om du ikke ønsker eller har mulighet til å være aktiv far
  • Du kan ikke velge fra deg farskapet, hvis du er biologisk far til barnet
  • Du har plikt til å bidra økonomisk til barnet fyller 18 år. Det gjelder også hvis du velger ikke å være aktiv far eller hvis det offentlige bestemmer at du er biologisk far til barnet.

Aktuelle lover
Graviditet, abort og foreldreansvar har også en juridisk side. Det kan du lese om her.

Lov om svangerskapsavbrudd – Abortloven
Innen utgangen av 12. svangerskapsuke bestemmer kvinnen selv om hun vil avbryte svangerskapet. Mellom 12. og 18. uke må man søke om det og avgjørelsen tas av en offentlig oppnevnt nemnd. Etter 18. uke er det ikke anledning til å avbryte svangerskapet. Les særlig § 2.

Lov om barn og foreldre – Barneloven
Reglene om farskap og foreldreansvar finner du i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barneloven). Se særlig kapittel 2 for bestemmelsene om farskap og usikkert farskap. I barneloven finner du også de viktigste bestemmelsene om samværsrett og forsørgerplikt. Se henholdsvis kapittel 6 og kapittel 8.

logo
Menneskeverd mener:

Ethvert menneskeliv starter i befruktningsøyeblikket. Da får vi også del i det universelle menneskeverdet. Vi har den samme iboende verdien om vi er fødte eller ufødte, vår alder påvirker ikke vår verdi.

Les Mer

Relaterte Temaer

logo
Menneskeverd mener:

Ethvert menneskeliv starter i befruktningsøyeblikket. Da får vi også del i det universelle menneskeverdet. Vi har den samme iboende verdien om vi er fødte eller ufødte, vår alder påvirker ikke vår verdi.

Les Mer

Engasjerer dette deg?

Hjelp oss å fremme sakene du synes er viktige.